Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Reklama

Kategoria: Biznes

Warsztaty z reklamy to zajęcia, na których uczestnicy będą mogli nauczyć się tworzenia SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO komunikatu reklamowego. Poznają psychologię reklamy i nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. 

Cel szkolenia

- zdobycie wiedzy na temat tworzenia perswazyjnych komunikatów reklamowych
- pobudzenie kreatywności w tworzeniu komunikatu reklamowego
- nabycie umiejętności projektowania całościowej kampanii reklamowej i jej wdrażania oraz kontroli 

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje z zakresu reklamy i copywritingu: definicje, teorie.

2. Psychologia reklamy i copywritingu:

• Rola nadawcy w reklamie

• Komunikat perswazyjny

• Rola emocji i humoru w reklamie

• Język reklamy

• Slogan reklamowy

• Psychologia części wizualnej komunikatu reklamowego

• Specyfika różnych mediów w przekazywaniu treści reklamowych

3. Briefing

4. Tworzenie kreatywnej reklamy:

• Analiza tekstów pod kątem błędów: stylistycznych, merytorycznych

• Stylistyka języka reklamowego

• Analiza części wizualnej przekazu reklamowego

• Tworzenie własnych tekstów reklamowo-promocyjnych

• Tworzenie własnych projektów reklamowych

5. Planowanie dobrej kampanii reklamowej:

• Tworzenie planu

• Ustalanie celów

• Określanie targetu

• Przygotowanie strategii

• Kreacja – określenie tego, jakie typy przekazu reklamowego pasują do jakiego typu odbiorcy

• Tworzenie media planu

• Planowanie budżetu

6. Reklama alternatywna:

• Nowoczesne rodzaje alternatywnej reklamy: partyzancka, ambush, ambient, experimental itp.

• Taktyki oraz strategie reklamy alternatywnej

• Planowanie alternatywnej kampanii reklamowej

• Trening kreatywności w tworzeniu przekazu reklamowegoInformacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi specjalistka ds. public relations, copywriter, dziennikarka, trener. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojęta komunikacją oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji i osób indywidualnych. Projektowała wiele kampanii reklamowych. Od 2007 roku prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, sprzedażowych, reklamy, marketingu, marketingu politycznego i kreowania wizerunku. Jej zajęcia to przede wszystkim warsztaty, dzięki którym uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. 


Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT