Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Przedsiębiorczość od A do Z.

Kategoria: Biznes

Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą.


Uczestnicy „zagrają w grę biznesową”, w której
•    założą własną firmę i podejmą ryzyko zawodowe,
•    znajdą pomysł na produkt/usługę i dokonają badania rynku,
•    stworzą biznesplan dla swojej firmy,
•    ustalą schemat organizacji i zgromadzą kapitał,
•    poprowadzą działania marketingowe i reklamowe,
•    zorganizują proces sprzedaży i będą przyglądać się konkurencji,
•    będą prowadzić dokumentację finansową dbając o minimalizację kosztów z prowadzonej działalności.

 

Ramowy program szkolenia:

1.    Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych.
2.    Pomysł na rozwój biznesu.
3.    Biznesplan – czy warto go tworzyć?
4.    Kapitał firmy.
5.    Program marketingowy.
6.    Sprzedaż usługi/produktu.
7.    Minimalizacja kosztów – sukcesem firmy.

 

Informacja o prelegencie:

Kwalifikowalny trener, wieloletni wykładowca w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Była autorką pionierskich kierunków studiów, które zostały wciągnięte do programu uczelni. Przez ponad dziesięć lat była Dyrektorem Zarządzającym firmy szkoleniowej. Pełniła również funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Laureatka wielu nagród za osiągnięcia zawodowe, w tym Srebrnego Krzyża Zasługi. Szkoli przede wszystkim z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja interpersonalna, rozpoznawanie potrzeb, skuteczna organizacja pracy własnej
i zespołu), nawiązywania efektywnych relacji i znajdowania korzystnych rozwiązań w zakresie zarządzania, marketingu i procesowego podejścia do systemów zarządzania.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, scenki)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT