Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Skuteczny windykator

Kategoria: Biznes

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej m.in.: budowania skutecznej strategii odzyskiwania należności, określenia zasad i stosowania profilaktyki windykacyjnej, przygotowania się do rozmowy z dłużnikiem, kształtowania umiejętności kontroli emocji w sytuacji windykacyjnej, kształtowania umiejętności odzyskania należności jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji handlowych, kształtowania umiejętności zdobywania jak największej ilości informacji o dłużniku, oraz kształtowania umiejętności skutecznego odpowiadania na typowe wymówki i zagrywki dłużników w ramach gier windykacyjnych. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób zajmujących się odzyskiwaniem należności: pracownicy działów windykacji i księgowości, właściciele przedsiębiorstw, negocjatorzy z firm windykacyjnych.

 

Szkolenie pomoże uczestnikom:
· zdobyć, zebrać i wykorzystać informacje w trakcie działań windykacyjnych,
· przygotować się do rozmowy, ułożyć jej plan i skutecznie ją przeprowadzić,
· radzić sobie podczas trudnych i stresujących sytuacji podczas rozmowy,
· stosować odpowiednie, gotowe banki zwrotów zwiększających skuteczność działań windykacyjnych,
· podjąć wyzwanie a nie wykonywać przykre obowiązki.
· poznać motywy i działanie dłużnika
· poznać podstawy prawno –podatkowe w zakresie windykacji

 

Ramowy program szkolenia
1) Budowanie porozumienia z dłużnikiem
2) Psychologia dłużnika
3) Typologia dłużnika i postawy indykatora
4) Asertywne komunikaty
5) Etapy rozmowy windykacyjnej
6) Wymówki i gry dłużnika
7) Sankcje
8) Ustępstwa windykatora
9) Prawne aspekty windykacji
10) Gry symulacyjne

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant specjalizujący się w strategicznych aspektach działań marketingowych, sprzedaży bezpośredniej i windykacji należności. Od 2005 roku Prezes Zarządu jednej z większych ogólnopolskich instytucji finansowych, twórca i założyciel sieci sprzedaży zewnętrznej dla jednego z wiodących Banków w Polce. Brał udział w realizacji wielu projektów miedzy innymi twórca systemu franczyzowego encore travel. W ostatnim czasie kształcił swoje umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń na zamówienie (m.in. projekt współfinansowany w ramach UE ” Przyszłość z pasją”).

 

Czas trwania: Szkolenie sześciodniowe - 48 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:  70% czasu poświęcone będzie teorii, natomiast pozostały czas - zajęciom praktycznym (ćwiczenia). Ogólny schemat przebiegu szkolenia to: przedstawienie celów i programu szkolenia, prezentacje, ćwiczenia umożliwiające uczestnikom zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności; omówienie doświadczeń z tych ćwiczeń, podsumowanie dnia szkoleniowego; przypomnienie tego, czego uczestnicy się nauczyli. W toku realizacji szkoleń trener będzie się posługiwał zróżnicowanymi metodami szkoleniowymi uwzględniając zarówno cele szkolenia, jak i specyficzne style uczenia się uczestników, dzięki czemu zostanie zapewniona odpowiednia efektywność oraz możliwe będzie modelowanie postaw uczestników związanych z uczeniem się

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT