Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawidłowego dokumentowania przebiegu toku studiów oraz zasadami tworzenia i przechowywania dokumentacji przez Uczelnię. W ramach szkolenia mogą zostać również omówione problemy wynikające z kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szkolenie skierowane jest do pracowników dziekanatów i rektoratów szkół wyższych (recepcjonistek, sekretarek, pracowników administracyjnych) zajmujących się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów oraz ewidencją akt studentów.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)
I. PODSTAWY PRAWNE – Wybrane elementy
1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
2. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
4. Regulaminy studiów – na przykładzie wybranej Uczelni
5. Obieg dokumentów
6. Instrukcja kancelaryjna
II. WZOROWY DZIEKANAT – Jak załatwiać sprawy studenta
1. Rejestracja pism – dziennik podawczy
2. Czynności kancelaryjne w trybie KPA
III. AKTA STUDENTA – Student i jego TECZKA
1. Podstawowe dokumenty – spis spraw, sygnatura
2. Decyzje w trybie KPA
3. Archiwizacja akt studenta

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczony trener, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Posiada certyfikat audytora systemów zarządzania jakością, wiele ukończonych kursów i szkoleń z zakresu m.in. finansowania budżetowego, kontroli zarządczej, zarządzania własnością intelektualną, należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wykorzystuje jako trener w prowadzeniu szkoleń nakierowanych na praktyczne aspekty z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym m.in. dotyczących: strategii zarządzania poprzez cele, skutecznej organizacji pracy, negocjacji, marketingu wewnętrznego, minimalizacji kosztów, LM, zarządzania przez jakość, psychologii w zarządzaniu oraz kontroli zarządczej. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT