Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zamówienia publiczne w praktyce dla wykonawców

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zasad i zakres stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji prawa. Szkolenie skierowane jest do Wykonawców zamówień publicznych oraz firm, które w przyszłości planują składać oferty oraz zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych (przedsiębiorcy oraz ich pracownicy).

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia)

1) Nowa definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) Interpretacja ustawy o zamówieniach publicznych (zakres przedmiotowy i podmiotowy)
3) Wyłączenia stosowania ustawy
4) Regulamin udzielania zamówień
5) Kwoty progowe a wymagania formalne
6) Opis warunków udziału w postępowaniu
7) Wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
8) Kompetencje wykonawców
9) Wspólne składanie ofert (podwykonawcy i związane z tym konsekwencje)
10) Uzyskiwanie informacji dotyczących zamówienia oraz jego przebiegu
11) Sporządzanie ofert oraz zbieranie dokumentów z nią związanych
12) Wadium
13) Zawarcie umowy
14) Środki ochrony prawnej
15) Podsumowanie, dyskusja

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny oraz były asesor sądowy. Od 2005 roku pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jako wykładowca Prawa Zamówień Publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. jako doradca i radca prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz koordynator radców prawnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Prowadzi również Kancelarię Radcowską.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT