Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu

Kategoria: Biznes

 Szkolenie skierowane jest do prezesów spółek, dyrektorów działów eksportu, pracowników działów eksportu oraz menedżerów projektów.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

• Analizować szanse i zagrożenia planowanego projektu biznesowego w realiach współczesnych Chin

• Podejmować decyzje biznesowe bez obciążenia stereotypami

• Ubiegać się o dostęp do narzędzi wsparcia dla inwestora zagranicznego w Chinach

• Wybrać najwłaściwszą formę prawną dla swojego projektu

• Przeprowadzić rekrutację zespołu chińskiego

• Wykorzystać poznaną specyfikę zarządzania zespołem chińskim i budować skuteczne programy motywacyjne

• Minimalizować ryzyka błędów podczas budżetowania projektów

• Stosować chiński model negocjacji i współpracy

• Wykorzystać poznane kulturowe aspekty prowadzenia biznesu w Chinach


Ramowy program szkolenia
 

1 dzień szkolenia

 • Komunikacja i budowa świadomości marki w Chinach
 • Wprowadzanie do zarządzania międzykulturowego w Chinach
 • Specyfika prowadzenia negocjacji komunikacji w Chinach
 • Wybrane aspekty prawne w Chinach
 • Czynnik polityczny w zarządzaniu projektem
 • Korzyści wynikające z dysponowania spółką w Hong Kongu

2 dzień szkolenia

 • Praktyka prowadzenia projektów biznesowych w Chinach
 • Proces rekrutacji w Chinach
 • Motywacja i oceny pracowników w Polsce i Chinach
 • Case study
 • Formy prawne spółek prawa handlowego: joint venture, WFOE, FICE, Rep Office
 • Proces rejestracji WFOE jako najpopularniejszej formy prawnej spółek

   


Informacja o prelegencie
Prezes spółki Amber Foods International. Posiada ponad 12–letnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe w zakresie rozwijania startupów na nowych rynkach, zwłaszcza emerging markets (m.in. Chiny), tworzenia spółek prawa handlowego, wdrażania strategii business development i nowych technologii.
 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych
 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi z wykorzystaniem realnych przykładów, studiów przypadków, dyskusji oraz wspólnej analizy potencjału biznesowego zaproponowanych przez uczestników projektów. Uczestnicy otrzymują praktyczne informacje i sugestie od prowadzącego, na podstawie jego doświadczenia w prowadzeniu działalności w Chinach.
 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

KONTAKT