Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Warunki Kontraktowe FIDIC

Kategoria: Biznes

Szkolenie dedykowane przede wszystkim firmom i instytucjom, które są wykonawcami bądź zleceniodawcami projektów inwestycyjnych, kontraktów w ramach zamówień publicznych (inżynier kontraktu, przedsiębiorcy oraz ich pracownicy).  Szkolenie ma na celu m.in. przybliżenie uczestnikom uwarunkowań związanych ze stosowaniem procedur FIDIC, zasad współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu, oraz norm tworzenia dokumentacji ofertowej.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Historia, zakres i cel działania
FIDIC
SIDiR
Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC
Warunki kontraktowe na budowę
Warunki kontraktowe na projekt i budowę
Warunki kontraktowe na EPC i pod klucz
Warunki kontraktowe na projekt i budowę i użytkowanie

2. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część I)
Postanowienia ogólne
Zamawiający
Inżynier
Wykonawca
Podwykonawcy

3. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część II)
Kadra i Robotnicy
Urządzenia, materiały i wykonawstwo
Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie
Próby końcowe
Przejęcie przez Zamawiającego
Odpowiedzialność za wady

4. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część III)
Obmiary i wycena/Próby eksploatacyjne
Zmiany i korektu
Cena kontraktowa i zapłata

5. Omówienie i porównanie klauzul książek czerwonej i żółtej (część IV)
Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego
Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę
Ryzyko i odpowiedzialność
Ubezpieczenie
Siła wyższa
Roszczenie, spory i arbitraż

6.Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych

7. Zajęcia warsztatowe

Informacja o prelegentach
Pierwszy dzień szkolenia poprowadzi radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1976 – 1984 prokurator w organach prokuratury. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC, oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (SIDiR), Członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi, na rynku polskim jak i zagranicznym (Holandia, Maroko, Litwa). Uczestniczyła w procesach tworzenia, przekształcania i sprzedaży spółek, w tym z udziałem inwestycji zagranicznych. Jako doradca lub rozjemca brała udział w projektach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, między innymi: Terminal I Portu Lotniczego Okęcie w Warszawie, Hotel Hyatt w Warszawie, hotel i kasyno w Tangerze (Maroko), Koksownia Redlin II, autostrada A1, autostrada A4, inwestycje wodno – kanalizacyjne w Toruniu, w Trzebini, zlewisko Wisłoki, w Końskich, w Brwinowie, oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim, oczyszczalnia ścieków w Łodzi itd. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania przedsiębiorstwami. Prowadzi szkolenia również na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Drugi dzień szkolenia poprowadzi magister inżynier mechanik, ukończył Politechnikę Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, Politechniki Poznańskiej oraz STP w Londynie. Akredytowany Ekspert ©KFE oraz Instytutu Konsultantów Europejskich, Prezes Senior SIDIR, Członek FIDIC - Rozjemca/ekspert z listy międzynarodowej FIDIC (Luzanna). Członek takich organizacji jak: EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations), Dispute Reviev Board Fundation (USA) – reprezentant w Polsce, Mazowieckiej Okręgowej Izbie Budownictwa. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, witness expert przed Sądem Arbitrażowym przy ICC w Paryżu, rozjemca w wielu postępowaniach w Polsce. Posiada doświadczenie w kierowaniu przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, wiedzę na temat procedur przetargowych, kontraktów budowlanych FIDIC. Przykładem mogą być następujące czołowe inwestycje w Warszawie: Wieżowiec Intraco II w Warszawie, Kompleks LIM (łącznie z hotelem Marriott), Międzynarodowy Port Lotniczy w Warszawie łącznie z Terminalem Pasażerskim I, Terminalem Cargo i Bazą Kateringu, Hotel Regency Hyatt w Warszawie, Kompleks Złote Tarasy w Warszawie.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, studia przypadków, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT