Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie przybliży kadrze kierowniczej narzędzia oraz zasady zarządzania ryzykiem w placówkach oświatowych w celu skutecznego oraz bezproblemowego realizowania postawionych przed placówką zadań. Ponadto celem szkolenia jest wypracowanie metod zapobiegania zagrożeniom oraz wykorzystywania szans, które stoją przed placówką. Uczestnicy pracować będą na gotowej dokumentacji zarządzania ryzykiem, która z powodzeniem może zostać wykorzystana w codziennej pracy. Omówione zostaną zasady oraz wytyczne w zakresie stworzenia i wdrożenia w placówkach polityki zarządzania ryzykiem. Zakres szkolenia jest zgodny z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej (w części dotyczącej ryzyka) w jednostkach sektora publicznego.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)
1. Podstawowe aspekty zarządzania ryzykiem:
a. Aspekty prawne zarządzania ryzykiem w placówkach oświatowych
b. Czym jest ryzyko?
c. Cel zarządzania ryzykiem
d. Konsekwencje braku zarządzania ryzykiem
e. Wyjaśnienie zagadnienia zarządzania ryzykiem
2. Proces zarządzania ryzykiem:
a. Identyfikacja ryzyka
b. Jakościowa oraz ilościowa analiza ryzyka
c. Jak reagować na ryzyko?
d. Monitorowanie ryzyka
e. Raportowanie zarządzania ryzykiem
3. Strategia zarządzania ryzykiem:
a. Strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem
b. Polityka zarządzania ryzykiem – jak stworzyć wytyczne dla placówki oświatowej?
4.  Dyskusja na temat ryzyka występującego w reprezentowanych instytucjach

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, od początku kariery zawodowej związany z zarządzaniem projektami oraz ryzykiem w projektach. Doświadczenie zdobywał m.in. w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie doradzał w zakresie wyboru i wdrożenia metodyki project management. Ponadto był kierownikiem kilkunastu projektów w sektorze edukacji. W chwili obecnej zatrudniony w firmie GIWK Sp. z o.o. jako Konsultant ds. zarządzania projektami, gdzie odpowiedzialny jest za wdrożenie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi, wsparcie zarządzania portfelem projektów oraz definiowanie ryzyka w projektach i zarządzanie nim. Ponadto jest właścicielem dwóch firm – agencji reklamowej oraz firmy wprowadzającej na rynek innowacyjne obuwie sportowe, w których odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne, w tym zarządzanie finansami oraz ryzykiem strategicznym. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania projektami, planowania projektów (m.in. harmonogramowania i budżetowania) oraz zarządzania ryzykiem.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, studium przypadku (case study), praca w grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT