Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Public relations

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się zagadnieniami z szeroko rozumianego Public Relations (menedżerów, specjalistów, członków zarządów i ich współpracowników) oraz do wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy praktycznej oraz skuteczne rozwinięcie umiejętności z zakresu public relations. Podczas szkolenia zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji z otoczeniem, metod działań PR, media relations, zarządzania i organizacji public relations, zarządzania w sytuacji kryzysowej oraz kreowania wizerunku osób indywidualnych.

Program szkolenia

1. Istota public relations:

a. Pojęcie i zakres działań public relations.

b. Rola public relations.

c. Uwarunkowania prawne PR.

d. Tworzenie programu PR.

e. Public relations a reklama, marketing, propaganda.

2. Komunikacja z otoczeniem:

a. Identyfikacja grup otoczenia.

b. Opinia publiczna – wpływanie na jej twórców.

c. Obrona interesów konsumenta.

d. Komunikacja za pomocą środków wizualnych.

3. Metody działań public relations:

a. Słowo drukowane i jego umiejętne wykorzystanie w PR.

b. Wydawnictwa firmowe.

c. Fotografia w PR.

d. Znaczenie i organizacja seminariów, konferencji, wystaw, targów.

e. Sponsoring i lobbing.

4. Media relations:

a. Metody pracy z mediami: prasa, radio, telewizja.

b. Organizacja konferencji prasowej.

c. Wykorzystanie fotografii.

5. Zarządzanie i organizacja public relations:

a. Public relations w firmie/outsourcing.

b. Finansowanie PR.

c. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

6. Ocena skuteczności i efektywności działań PR:

a. Skuteczność i efektywność działań public relations.

b. Metody badań testujących skuteczność działań PR.

c. Mierzenie rezultatów media relations.

7. Jak przy pomocy mediów stworzyć dobry wizerunek firmy?

8. Kreowanie wizerunku osób indywidualnych (także w zakresie stylizacji ubioru) – w szczególności polityków i osób publicznych.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi specjalistka ds. public relations, copywriter, dziennikarka, trener. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się szeroko pojęta komunikacją oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji i osób indywidualnych. Projektowała wiele kampanii reklamowych. Od 2007 roku prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, sprzedażowych, reklamy, marketingu, marketingu politycznego i kreowania wizerunku. Jej zajęcia to przede wszystkim warsztaty, dzięki którym uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT