Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie skierowane jest do osób chcących poprawić efektywność w pracy i życiu prywatnym poprzez lepsze wykorzystanie własnego czasu, oraz do menedżerów, zarządzających pracą własną i innych osób.

Celem szkolenia jest: 
- nabycie przez uczestników umiejętności identyfikacji priorytetów w swoim życiu zawodowym i prywatnym,
- nabycie przez uczestników umiejętności poprawnego formułowania celów,
- nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze złodziejami czasu,
- nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego wykorzystania czasu,
- zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu delegowania zadań,
- nabycie przez uczestników umiejętności łączenia czasu zawodowego z prywatnym.

Program szkolenia

1. Dlaczego warto zarządzać naszym czasem?

- Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?

- Złodzieje czasu – jak je zidentyfikować

- Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu

2.  Jak wytyczać cele i priorytety?

- Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu, pisemne ustalanie celów

- Formuła SMART

- Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów

- Kontrola i weryfikacja celów

- Wyznaczanie celów operacyjnych, taktycznych i strategicznych

3. Zasady zarządzania priorytetami

- Techniki ustalania ważności zadań

- Metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań

- Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC

- Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne

4. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia

- Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności?

- Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?

- Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy

- Krzywa sprawności

- Plan działania

- Tabela spędzonego czasu

5. Zarządzamy czasem w pracy

- Jak realistycznie budować swój plan czasowy?

- Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy

- Identyfikacja złodziei czasu w pracy

- Kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych

- Strategie odkładania spraw na później

- Stres a organizacja pracy

6. Delegowanie zadań

- Korzyści z delegowania

- Poziomy delegowania

- Przyczyny niedelegowania

- Czy boimy się delegować? Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać

7. Zarządzamy czasem w domu

- Łączenie zadań – stosowanie kompresji czasu

- Harmonogramowanie prac – najważniejszy jest dobry plan

- Notatki domowe i listy rzeczy do zrobienia – praktyczne wskazówki

- Przeplatanie czasu prywatnego z zawodowym – gdy miejsce i czas pracy zależy od nasInformacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania projektami, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w projektach, tworzenia biznesplanu. Uczestnikom szkoleń stara się przekazywać przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na kilkuletniej pracy przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów takich jak PHARE, ZPORR, SPO RZL oraz PO KL, a także przy projektach biznesowych.


Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT