Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów handlowych, call center itp.. Celem szkolenia jest wytrenowanie umiejętności telefonicznego nawiązywania kontaktów z nowymi klientami, umawiania spotkań i rozmów z trudnymi klientami.

Program szkolenia
1. Zasady wyszukiwania potencjalnych klientów
a. określenie branży i potencjału na podstawie strony internetowej
b. wstępna ocena potrzeb klienta
2. Wstępne rozpoznanie potrzeb klienta
a. przeprowadzenie wywiadu telefonicznego
b. ustalenie osoby do kontaktu
3. Schemat rozmowy telefonicznej
a. cel rozmowy
b. przygotowanie do rozmowy
c. rozmowa z klientem (ćwiczenia i przykłady)
4. Schemat rozmowy z trudnym klientem (np. umówienie spotkania)
a. przygotowanie do rozmowy
b. zasada 3 x tak
c. rozmowa z klientem (ćwiczenia i przykłady)
5. Podstawowe informacje dotyczące typów osobowości i sposoby postępowania z nimi
a. omówienie typów osobowości
b. dostosowanie rozmowy do klienta
6. Ćwiczenia praktyczne (rozmowa z prelegentem lub pomiędzy uczestnikami szkolenia)

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem w: sprzedaży i obsłudze klienta B2B, kierowaniu zespołem handlowców, wprowadzaniu nowych produktów do dystrybucji, przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń produktowych, przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z technik prezentacji i sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania CRM, pisaniu tekstów reklamowych, oraz artykułów sponsorowanych w oparciu o materiały techniczne.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT