Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, a także osób chcących uzyskać dodatkową wiedzę z na temat zatrudniania. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z umową o pracę oraz umowami cywilnoprawnymi, będącymi podstawą zatrudnienia. Przedstawienie uczestnikom szkolenia orzecznictwa dotyczącego problematyki zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Program szkolenia

1. Analiza cech charakterystycznych umowy o pracę i umów cywilnoprawnych w oparciu o orzecznictwo.
2. Obowiązki i uprawnienia pracowników etatowych i osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną.
3. Forma zatrudnienia a stosunek pracy.
4. Umowa o pracę:
a) Rodzaje umów o pracę.
b) Treść umowy o pracę – konstrukcja umowy według wzoru.
c) Obowiązki pracodawcy związane z zawarciem umowy o pracę.
5. Umowa cywilnoprawna jako podstawa zatrudnienia – konstrukcja umów zlecenia i o dzieło według wzorów.
6. Zasady rozwiązywania umów o pracę.
7. Zasady rozwiązywania umów cywilnoprawnych.
8. Analiza sytuacji osób zatrudnionych w drodze zawarcia umowy o pracę i osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Prawa oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, doświadczony trener i wykładowca z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT