Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest przedstawienie technik oraz strategii skutecznej perswazji i wywierania wpływu.

Program szkolenia
1. Jak można wykorzystywać w wybranych relacjach wiedzę o komunikatach i komunikowaniu się w procesach sprzedaży?
2. Jak można wykorzystywać w wybranych relacjach wiedzę o psychologicznych aspektach emocji i zachowań kreowanych w reklamie i marketingu?
3. Jak skutecznie korzystać w wybranych relacjach z naturalnych sposobów myślenia, predyspozycji i zachowań – przegląd wybranych strategii?
4. Warsztaty z wykorzystywania naturalnych sposobów myślenia, predyspozycji i zachowań.
5. Co w skutecznych komunikatach sprawia, że odbiorca komunikatu zrobi to, czego od niego się oczekuje – warsztaty?
- Jak kształtować opinię innych za pomocą słowa pisanego?
- Jak podsuwać innym motywy do działania?
- Jak, mówiąc o czymś, przekazywać coś innego?
- Jakie słowa wzbudzają czujność?
- Jak usypiać czujność?
- Moc zadawania skutecznych pytań.
6. Struktura skutecznego tekstu perswazyjnego.
7. Tworzenie i analiza przykładowych tekstów perswazyjnych – warsztaty.
8. Mity, fakty i przykłady działań podprogowych.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT