Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Wystąpienia publiczne

Kategoria: Rozwój osobisty

Prezentacje biznesowe, wystąpienia publiczne, wspomaganie wystąpień prezentacjami ekranowymi oraz ich efektywne przygotowywanie – zagadnienia te nie są kwestią szczególnego talentu dostępnego nielicznym, ale zwykłymi umiejętnościami. Umiejętności daje się, jak każde opanować i przećwiczyć.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dostosować sposoby i formy komunikacji do rodzaju wystąpienia, przygotować swoje ciało i głos do przeprowadzenia prezentacji, zbudować pozytywne pierwsze wrażenie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wystąpienia, wzbudzić i utrzymać zainteresowanie grupy, skutecznie radzić sobie z tremą i emocjami, przygotować doskonałą prezentację wspomaganą technikami informatycznymi oraz samemu rozwijać swój warsztat dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom.

Program szkolenia
1. Na czym polega „dobre i skuteczne przemawianie”?
2. Praktyczne ćwiczenia pracy z głosem i ciałem przygotowujące i wspierające siłę przekazu w trakcie przemówienia.
3. Planowanie Prezentacji, analiza celów i wybór strategii.
4. Czas i miejsce prezentacji.
5. Narzędzia prezentacji i wystąpień publicznych.
6. Pierwsze wrażenie, czyli jak zjednać sobie odbiorcę.
7. Nawiązanie kontaktu z grupą.
8. Interpretacja zachowań słuchaczy i dopasowana reakcja.
9. Struktura wystąpienia, stosowane formy przekazu.
10. Zasady i strategie tworzenia prezentacji z użyciem narzędzie typu PowerPoint.
11. Podstawy skutecznej komunikacji z grupą.
12. Budowanie pozytywnych relacji z odbiorcą
13. Znaczenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej w poszczególnych fazach wystąpienia/prezentacji
14. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami
15. Negatywne emocje i ich wpływ na prezentacje
16. Indywidualny model prezentacji
17. Warsztaty – indywidualne wystąpienia i ich analiza.

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Interaktywny wykład, prezentacja, indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe, case study, praca z kamerą i analiza wystąpień uczestników szkolenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT