Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych

Kategoria: Biznes

Tabele przestawne są najbardziej zaawansowanym narzędziem zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Oferowany program szkolenia pozwala na praktyczne poznanie i przećwiczenie możliwości tego narzędzia. Stosowanie tabel przestawnych jest sztuką trzech kroków: przygotowanie danych (sztuka definiowania danych z różnych źródeł), definiowanie tabeli (sztuka wyboru i dopasowania raportu do celów i potrzeb), formatowanie tabeli (sztuka wyboru sposobu prezentacji raportu i uzupełniania go o dodatkowe wyliczenia). Praktyczne poznanie tych trzech kroków jest celem tego szkolenia.

Od uczestników szkolenia oczekuje się podstawowej umiejętności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

W zależności od potrzeb szkolenie może dotyczyć zastosowań oprogramowania Microsoft Excel  lub Calc OpenOffice, lub obu jednocześnie. Może być prowadzone w przystosowanej pracowni komputerowej lub w dowolnym innym pomieszczeniu z wykorzystaniem komputerów przenośnych.

Program szkolenia
1. Główne zasady wyboru zakresu i struktury danych wejściowych. Definiowanie bazy danych.
2. Typy danych i ich formatowanie. Import danych zewnętrznych. Import danych tekstowych i ich konwersja do zakresu danych wejściowych. Techniki konwersji.
3. Techniki tworzenia tabel przestawnych. Osadzanie tabeli przestawnej w arkuszu. Formatowanie i odświeżanie tabel przestawnych.
4. Modyfikacja pól tabeli przestawnej. Warianty obliczeń w tabeli.
5. Zastosowania pól wyliczeniowych. Tworzenie formuł pól obliczeniowych.
6. Wykresy przestawne.
7. Przydatne makra stosowane w bazach danych i tabelach przestawnych.
8. Wykorzystywanie danych z tabeli przestawnej poza tabelą przestawną.
9. Tworzenie tabel przestawnych z danych z wielu zakresów oraz ze źródeł zewnętrznych.
10. Liczne ćwiczenia praktyczne.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz liczne ćwiczenia praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT