Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i pozostałych pracowników wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Celem szkolenia jest m.in.:
1. Zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym i wymaganiami do spełnienia przez kierownictwo jednostki sektora finansów publicznych w zakresie likwidacji i przekształcenia form organizacyjnych sektora finansów publicznych.
2. Opracowanie harmonogramu czynności do wykonania.
3. Omówienie realizacji systemu z praktycznymi przykładami krok po kroku.

Program szkolenia
1. Akty prawne w procesie likwidacji. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego cz. I
2. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego cz. II
3. Instytucja gospodarki budżetowej
4. Przekształcanie zakładu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy
5. Wnioski , pytania i dyskusja.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi specjalista w zakresie rachunkowości  budżetowej i finansowej, doświadczony trener. Były główny księgowy  jednostki budżetowej i naczelnik wydziału finansowego jednostki  samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi dla  jednostek sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania  systemu kontroli zarządczej, przeprowadzania kontroli  kompleksowych i problemowych z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości oraz opracowywania wewnętrznych dokumentów  normatywnych z zakresu organizacji rachunkowości. Autor poradników i książek o rachunkowości i finansach publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT