Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych

Kategoria: Biznes

Dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych. Ukazanie problemów płacowych najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu płac, księgowych, menedżerów działów HR oraz pracodawców.

Program szkolenia
Dzień 1

1. Technika naliczania list płac z różnych umów a pułapki dla „płacowca”
– Umowa o pracę
– Umowa zlecenia
– Umowa o dzieło
– Kontrakt menedżerski
– Wynagrodzenie członka zarządu
– Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
– Opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych
2. Przykładowe listy płac – ćwiczenia
3. Przychody zwolnione od podatku i składek – najczęstsze błędy
– Limity zwolnień
– Podmioty uprawnione
4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
– Granice dokonywania potrąceń
– Kwota wolna od potrąceń
– Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS
5. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy
– Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy
– Ustalanie prawa i wysokość zasiłku
– Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku
– Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku chorobowego o 25%
– Składnik stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
– Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku
– Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
– Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
– Świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy
– Ćwiczenia z ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Dzień 2
6. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – kiedy pracodawca jest zobowiązany do ich wypłaty
– Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru
– Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju
– Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
– Dodatek wyrównawczy
– Odprawy, odszkodowania
7. Fakultatywne składniki wynagrodzenia i ich wpływ na listę płac
– Dodatki
– Premie/nagrody
– Składniki potrącane
8. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – najczęstsze błędy
– Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego
– Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne
– Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop przy innych wyliczeniach na listach płac
9. Korekty list płac – najczęstsze przypadki i ćwiczenia]
– Nadpłaty dokonane na rzecz pracownika
– Wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku chorobowego
– Błędna podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
– Niedopłata wynagrodzenia
– Zwrot nadpłaconych składek ZUS
– Zwolnienie lekarskie otrzymane po sporządzeniu listy płac
– Pomyłki na liście płac – nadpłata/niedopłata wynagrodzenia pracownikowi
10. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia
11. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac – rady praktyczne.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarczego), ukończyła również studia podyplomowe MBA dla kadry HR. oraz z Psychologii i Zarządzania Personelem. Jako trener Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prowadzi autorskie szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń „Płace od podstaw” oraz „Płace dla zaawansowanych”. Jako Menedżer ds. Kadrowo-Płacowych dużej firmy w Polsce kształtuje politykę wynagrodzenia i benefitów, bierze udział w badaniach rynkowych wynagrodzeń oraz przeprowadza i monitoruje wyceny stanowisk.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy i przeznaczony jest dla osób zaawansowanych w naliczaniu list płac

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT