Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu

Kategoria: Biznes

Szkolenie ma celu poznanie zasad oraz metod tworzenia treści na użytek Internetu. Odbiorcami szkolenia są osoby:
- otwarte na propozycje samodoskonalenia i rozwoju zawodowego,
- pragnące zdobyć cenną wiedzę o technikach pisania tekstów, które doskonale sprzedają,
- myślące o karierze copywritera (na etacie w firmie, jak i jako freelancer),
- pracujące w działach: marketingu, sprzedaży, reklamy i promocji,
- zajmujące się komunikacją społeczną/interpersonalną,
- odpowiedzialne za kontakt z mediami, tworzenie materiałów informacyjnych, prowadzenie stron www, przygotowujące przemówienia,
- zainteresowane tematem oddziaływania tekstu na odbiorcę,
- przedsiębiorcy, managerowie oraz właściciele małych firm,
- nauczyciele języka polskiego (gimnazjum, liceum) zainteresowanych tematami perswazji oraz języka reklamy.

Ramowy program szkolenia
1. Cechy warsztatu copywritera
2. Jak przygotować się do pisania
3. „Dobry tekst” a tekst sprzedający
4. Perswazja w sieci
5. Budowa i charakterystyka tekstu perswazyjnego (techniki, język i słownictwo, budowa obrazów, pisanie pod Klienta)
6. Internauta wobec znajdowanych przez siebie treści
7. Jak zbudować atrakcyjny tekst internetowy (treść strony www, artykuł na bloga )
8. Jak pisać o „aktualnościach”

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, absolwent kulturoznawstwa i polonistyki, jego twórczość publikowana jest w czasopismach literackich, kulturalnych oraz naukowych. Specjalizuje się w słowie pisanym oraz komunikacji interpersonalnej- między innymi pracuje jako copywriter- freelancer, tworzy teksty literackie, a także jest autorem podręcznika dla copywriterów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT