Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstaw prawnych zatrudniania pracowników tymczasowych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w agencjach pracy.

 

Program szkolenia   

1. Podstawy prawne zatrudnienia tymczasowego.

2. Podmioty występujące w stosunkach prawnych związanych z zatrudnieniem tymczasowym:

- Agencja pracy tymczasowej,

- Pracodawca użytkownik,

- Pracownik tymczasowy.

3. Definicja pracy tymczasowej.

4. Umowa między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem.

5. Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym.

6. Prace, przy których niedopuszczalne jest zatrudnianie pracownika tymczasowego.

7. Obowiązki podmiotów stosunków prawnych związanych z zatrudnieniem tymczasowym:

- Obowiązki pracodawcy użytkownika,

- Obowiązki pracownika tymczasowego,

- Obowiązki agencji pracy tymczasowej.

8. Ustalanie wynagrodzenia pracownika tymczasowego

9. Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego.

10. Ryzyko agencji pracy tymczasowej związane z zatrudnianiem pracownika tymczasowego.

11. Ryzyko pracodawcy użytkownika związane z zatrudnianiem pracownika tymczasowego.

12. Limity czasowe wykonywania pracy tymczasowej u jednego pracodawcy użytkownika.

13. Rozstanie z pracownikiem tymczasowym.

14. Świadectwo pracy pracownika tymczasowego.

15. Odpowiedzialność za łamanie przepisów dot. zatrudniania pracowników tymczasowych.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Prawa oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, doświadczony trener i wykładowca z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztat, prezentacja, wykład

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT