Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Programy trenerskie: Train the trainer

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych trenerów i coachów. Celem szkolenia jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich uczestników.

 

Program szkolenia

1.Trening Interpersonalny

• Rozwijanie kompetencji interpersonalnych

• Zrozumienie relacji z grupą, pobudzenie samoświadomości i uświadomienie swojej roli w grupie

• Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach

• Zwiększenie otwartości oraz redukcja mechanizmów obronnych

2. Fundamenty pracy trenera

• Znaczenie bezpiecznej atmosfery

• Potrzeby i oczekiwania uczestników

• Kluczowe zadania trenera na etapie budowania bezpieczeństwa

• Zagrożenia na etapie budowania bezpieczeństwa uczestników

• Zasady i wartości w pracy trenera

• Sytuacje niejednoznaczne etycznie w pracy trenera

• Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych

• Narzędzia i techniki do badania potrzeb

3. Praca z grupą

• Dynamika procesu grupowego

• Cele i normy grupowe

• Role grupowe

• Specyfika różnych grup

• Style komunikacji w grupie

• Sytuacje trudne prowokowane przez trenera

• Sytuacje trudne nie prowokowane przez trenera

• Poziomy interwencji trenerskich

• Symptomy i źródła oporu

• Techniki pracy z oporem    

4. Psychologia uczenia się dorosłych

• Modele uczenia się dorosłych

• Etapy rozwoju kompetencji społecznych

5. Organizacja logistyczno-administracyjna szkolenia

• Dobór miejsca i sali

• Czego nie może zabraknąć w walizce trenera?

• Niezbędne dokumenty

• Narzędzia i techniki oceny efektywności szkolenia

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, praktyk, specjalizujący się w szkoleniach miękkich. Absolwent Informatyki na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kształci swoje umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń uczestnicząc w projektach Train The Trainer, Project Manager w jednej z instytucji finansowych. W czasie wprowadzania kluczowego projektu w jednym z banków brał udział przy tworzeniu, implementacji oraz szkoleniu wszystkich pracowników z terenu zachodniej Polski, wprowadzając nowe standardy dla doradców. Prowadzi szkolenia z zakresu telemarketingu, technik obsługi i sprzedaży, negocjacji handlowych oraz coachingu i motywacji. Wieloletnia praca w sprzedaży, obsłudze klienta, przejście przez różne szczeble kariery, doświadczenie zdobyte podczas zarządzania placówką bankową stanowią poważny fundament w jego warsztacie trenerskim. Klienci cenią go za efektywne i innowacyjne podejście do programów, w których uczestniczy, doceniają jego życzliwość, poczucie humoru i zaangażowanie włożone w prowadzone szkolenia. Każdą prelekcję popiera „z życia wziętymi” przykładami i przydatnymi wskazówkami.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT