Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Senior to też klient

Kategoria: Biznes

Szkolenie dedykowane jest firmom oraz instytucjom obsługującym seniorów i/lub poszukującym w tej grupie wiekowej swoich przyszłych klientów.

 

Ramowy program szkolenia

1. Skala zmian demograficznych – nowy potencjał rynku

2. Senior – profil demograficzny, ekonomiczny i psychospołeczny

3. Produkty dla seniorów i wybór marki

4. Uwagi dla programów obsługi seniora

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ekspert w programie "Paszport do przedsiębiorczości" orgaznizowanym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz biuro przedstawicielskie Loary Atlantyckiej w Szczecinie. Posiada najnowszą wiedzę nt. rynku i klientów, ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania osób dorosłych. Brała udział w ponad 40 seminariach i konferencjach naukowych, autorka i współautorka ponad 100 publikacji recenzowanych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Krótkie wykłady wprowadzające do tematów, ćwiczenia indywidualne, w parach i zespołach, analiza przypadków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT