Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Systemy oceny pracowników

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów HR, kadry kierowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz narzędzi niezbędnych do zaprojektowania i efektywnego wdrożenia systemu ocen pracowniczych, jako integralnej części całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacji.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie     

• Istota ocen pracowniczych.   

• Korzyści i obawy związane z oceną pracowniczą.   

2. Zasady i kryteria oceny pracowników.

• Kryteria efektywnościowe.

• Kryteria kwalifikacyjne.

• Kryteria osobowościowe.

• Kryteria behawioralne.                                                                                                           

• Zasady opracowywania kryteriów oceny.

• Zasady oceniania.

3. Elementy systemu oceniania.

• Cele.

• Uczestnicy systemu.  

• Częstotliwość ocenienia.

4. Metody  oceniania pracowników.

• Techniki relatywne.

• Techniki absolutne.

5. Rozmowy oceniające.

• Przygotowanie rozmowy.

• Elementy rozmowy oceniającej.

• Przeprowadzenie rozmowy.

• Ocena rozmowy oceniającej.

6. Klasyczne błędy popełniane w ocenianiu.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, menadżer zarządzania zasobami ludzkimi, koordynator licznych projektów  szkoleniowo- doradczych. Obecnie uczestnik Akademii Coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru tworzenia polityki szkoleniowej i badania potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń i  ich efektywności, motywacji i oceny pracowniczej oraz rozwoju osobistego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą następujące metody pracy: prezentacja, praca w parach, grupach, case study, dyskusje, burza mózgów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT