Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Kategoria: Sektor publiczny

Istotą szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania w  przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządu terytorialnego, osób związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego
1. Zapoznanie z pojęciami użytkowania wieczystego i prawa własności
2. Administracyjno-prawny charakter decyzji o przekształceniu
3. Przeniesienie prawa własności jako cywilno-prawne skutki decyzji o przekształceniu
4. Wpływ decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności na stosunki własnościowe

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi wykładowca, trener, specjalizacja: prawo administracyjne i cywilne; ponad 6 lat doświadczenia w pracy trenera. Wykładowca przedmiotów prawnych na studiach inżynierskich i podyplomowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT