Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie dostosowane do pracownika

Kategoria: Biznes

Szkolenie pokazuje jak dobrać odpowiedni styl zarządzania do etapu pracownika. Zaczynając od diagnozy kompetencji i zaangażowania pracownika poprzez indywidualne przygotowanie szefa do  zastosowania adekwatnego stylu zarządzania. Celem szkolenia jest diagnoza etapu pracownika, dostosowanie odpowiedniego stylu i  umiejętność przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem uwzględniając jego poziom kompetencji oraz zaangażowania. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry menedżerskiej oraz osób zarządzających zespołem projektowym.

 

Program szkolenia   

1. Być przywódcą

• Różnica między przywództwem a zarządzaniem

• Jak być dobrym liderem - czy tego da się nauczyć?

• Autorytet lidera - kompetencje, odpowiedzialność

2. Zdiagnozuj swój zespół

• Wpływ kompetencji i zaangażowania na sposób zarządzania

• Od debiutanta do eksperta - etapy rozwoju pracownika

• Punkty szansy i punkty zagrożenia

• Jak nie wpaść w pułapkę entuzjasty

3. Zadania lidera w zarządzaniu sytuacyjnym

• Diagnoza etapu pracownika

• Kluczowe umiejętności w dostosowaniu odpowiedniego stylu zarządzania

• Cztery style zarządzania K. Blancharda

• Osobiste przyzwyczajenia i uwarunkowania wpływające na wybór stylu zarządzania

4. Czy warto zarządzać sytuacyjnie?

• Konsekwencje niedostosowania stylu zarządzania do etapu pracownika

• Działania menedżera w czterech stylach

5. Praktyka czyni mistrza

• Analiza zespołu

• Dobre przygotowanie do rozmowy z pracownikiem

• Określenie celu rozmowy (rozmowa o planach, monitorowanie realizacji planów, ocena i informacja zwrotna, rozmowy motywujące, rozmowy dyscyplinujące) i dostosowanie odpowiedniego stylu zarządzania

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Psychopedagog Kreatywności. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry menedżerskiej z zarządzania, doskonalenia umiejętności menedżerskich, efektywności osobistej (konflikt, zarządzanie czasem, asertywność, treningi kreatywnego myślenia, komunikacji), budowania zespołu. Posiada doświadczenie we wprowadzaniu standardów obsługi klienta poprzez projekty typu „Mystery Shopper”. Administrowała badania nad nowymi metodami diagnozy potencjału kreatywnego wykorzystując Test Wyobraźni Twórczej, a jej badania były częścią publikacji. Posiada certyfikaty Extended DISC, Analiza Transakcyjna w Praktyce, Projekt Trener, trener twórczości międzynarodowego programu “Odyssey of the Mind”, ukończyła szkolenie IPMA International Project Mangement Association. Prowadziła szkolenia między innymi dla: adidas Poland, AXA Życie TU, BRE Bank, BRE MultiBank, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Ericsson, Fhc-2, Frito Lay (PepsiCo), ING Bank Śląski, International Paper, Jeronimo Martins Dystrybucja, Kirchhoff, Olympus Polska, Pepsi Cola Generals Bottlers, PKO BP, PTK Centertel, PZU, Rossmann Supermarkety Drogeryjne, Sun Microsystems, Targi Kielce, Unijna Szkoła Europejska.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wszystkie moduły realizowane są warsztatowo z użyciem następujących narzędzi: ćwiczenia indywidualne i w zespołach symulacje, scenki, odgrywanie ról, mini wykłady, warsztaty, dyskusje moderowane, praca w grupach, praca z formularzami

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT