Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Projektowanie 2D - szkolenie z DraftSight

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą programu DraftSight w zakresie projektowania 2D.

 

Program szkolenia   

1. Wprowadzenie do programu.

Wymagania systemowe.

Wprowadzenie do CAD. Podstawowe pojęcia: GUW, LUW, NUW.

2. Ekran graficzny i jego elementy.

Elementy ekranu graficznego. Wprowadzanie wartości, poleceń i współrzędnych.

3. Opcje programu.

4. Ustawienia rysunku.

5. Interface programu.

Dostosowywanie interface do potrzeb użytkownika. Paski ikon. Profil użytkownika.

6. Podstawowe polecenia programu.

Nowy, Otwórz, Zapisz, Zamknij. Polecenia menu: Widok. Klawisze funkcyjne.

7. Polecenia rysunkowe.

Linia, Prosta, Półprosta, Linia wzbogacona, Polilinia. Wielobok, Prostokąt, Szkic. Łuk, Okrąg, Pierścień, Elipsa. Spline, Punkt. Bloki i atrybuty – definiowanie i wstawianie. Tabela, Tekst. Kreskuj/Wypełnij, Ogranicz obszar, Region, Maska.

8. Rysowanie precyzyjne.

Przyciąganie, siatka. Orto. Biegunowy, Przyciąganie elementów, Etrack.

9. Warstwy.

10. Menu Format.

Styl, kolor, szerokość linii. Style linii wzbogaconej. Styl punktu. Styl tabeli. Styl tekstu. Granice rysunku. Jednostki rysunku.

11. Tworzenie własnych szablonów.

12. Polecenia edycyjne.

Edycja przez uchwyty. Właściwości. Polecenia menu: Modyfikuj.

13. Wymiarowanie rysunku. Polecenia menu wymiar. Style wymiarowania.

14. Praca w obszarze papieru.

Tworzenie nowych arkuszy i ich właściwości. Tworzenie rzutni i ich właściwości.

15. Wydruk. Wydruk z modelu. Wydruk z arkusza.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi magister inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, konstruktor CAD-CAE, trener/instruktor m. in. oprogramowania Autodesk Inventor, AutoCAD, DraftSight, Alibre Design, IntelliCAD, ZWCad. Posiada wiedzę teoretyczną, doświadczenie konstruktorskie oraz licencjonowane oprogramowanie projektowe 3D/2D.

 

Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 24 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT