Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w podatkach

Kategoria: Prawne

 Szkolenie omawia wszystkie zmiany w systemie podatkowym. Szkolenie to obejmuje zarówno zmiany w podatku VAT, jak też w podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej.

 

Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych:

a) nowe zasady ustalania zaliczek na podatek

b) koszty działalności – zasady kwalifikacji kosztów podatkowych w przypadku braku zapłaty

c) zmiany w przepisach dotyczących leasingu

d) pozostałe zmiany 

2. Podatek od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r.

a) ulga na złe długi

b) metoda kasowa

c) prezenty o małej wartości i próbki

d) zmiany stawek VAT

e) nowe definicje ustawowe

f) obrót z zagranicą

g) pozostałe zmiany wynikające z ustaw

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. - nowe zasady fakturowania

4. Pozostałe zmiany – Ordynacja podatkowa, Ustawa o rachunkowości, inne podatki i opłaty

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka z zakresu prawa pracy, od 1996 roku czynna księgowa. Absolwentka studiów magisterskich na SGH w Warszawie (kierunek finanse i bankowość). Zajmuje się pełną obsługą księgową, kadrowo-płacową i ZUS spółek prawa handlowego, zatrudniających do 200 osób. Od 2004 roku właścicielka Biura Usług Rachunkowo-Finansowych. Specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac. Obsługuje i szkoli zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak również osoby prawne, działające w zakresie przetwórstwa, handlu i usług. Wysoko oceniana trenerka przez uczestników poprzednich szkoleń (m.in. Firma Chiesi Poland Sp. z o.o.)

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT