Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie produkcją – Action Pack

Kategoria: Biznes

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie produkcji: analizy i doskonalenia procesów produkcyjnych, standaryzowania pracy, równoważenia wydajności komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli nie tylko zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcyjnym, ale również poprawić płynność finansową swoich firm, poprzez obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”!

 

Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania produkcją: projektowaniem systemów „visual factory”, wykorzystaniem metod Kanban i MRP, poziomowaniem produkcji, SMED (redukcja czasu przezbrojeń) i TPM (produktywne utrzymanie ruchu) - celem tego modułu jest maksymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy, oraz faktycznych potrzeb inwestycyjnych!

 

Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: metodę liniową, oraz metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego) – wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw produkowanych dóbr.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)         

1. Planowanie produkcji:

• Identyfikowanie procesów produkcyjnych,

• Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji,

• Budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji,

• Znaczenie metody 5S dla planowania produkcji – standaryzacja procesów produkcyjnych,

• Wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych,

• Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie,

• Analiza przypadków: Magneti Marelli, Industrie Natuzzi

2. Ćwiczenia w planowaniu produkcji – w oparciu o elementy z rzeczywistości produkcyjnej uczestników (obejmują stosowanie wybranych metod i narzędzi planowania, wraz ze zrozumieniem mechanizmu wdrożenia ich stosowania w kierowanych przez uczestników obszarach produkcyjnych).

3. Sterowanie i kontrola produkcji:

• Metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”,

• Metoda kart Kanban dla zapewnienia zoptymalizowanego przepływu przez komórki produkcyjne,

• Wykorzystanie systemu MRP (Material Requirements Planning) w sterowaniu produkcją,

• System podwójnego sterowania produkcją: Kanban/MRP

• Równoważenie (balancing) produkcji – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, eliminacja marnotrawstwa, poprawa efektywności kosztowej,

• Sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED,

• Sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE.

4. Warsztaty z budowy systemów sterowania i kontroli produkcji, projektowania obiegu i zawartości informacyjnej kart Kanban, analiza potrzeb informacyjnych dla systemu MRP, ocena możliwości redukcji czasu przezbrojenia maszyn, ocena możliwości wprowadzenia w pełni produktywnego utrzymania ruchu – wszystko w oparciu o elementy z rzeczywistości produkcyjnej uczestników, z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych technik i narzędzi analitycznych, wykorzystywanych w wiodących, globalnych firmach produkcyjnych.

5. Nowoczesne metody harmonogramowania produkcji.

• Harmonogramowanie metodą liniową,

• Budowa harmonogramów metodą sieciową CPM (metoda ścieżki krytycznej)/ PERT/TOC (metoda łańcucha krytycznego),

• Systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów.

6. Ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów produkcji metodą liniową i sieciową, oraz tworzenie harmonogramów hierarchicznych – w oparciu o elementy z rzeczywistości produkcyjnej uczestników.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, co pozwala uczestnikom sprawdzić nowo nabytą wiedzę w praktyce.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Intensywne warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT