Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Treść która sprzeda wszystko – Liczy się każde słowo

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających swoje strony internetowe lub mobilne i ma na celu uświadomienie złożoności wyborów i w większości  zawiłych ścieżek które prowadzą do Najbardziej oczekiwanej akcji (NOA).

Ramowy program szkolenia

1. Efektywna strona internetowa  

2. Zakres przekazywanych treści

3. Częstotliwość uzupełniania i aktualizowania treści

4. Częstotliwość i sposób przyswajania treści przez użytkowników

5. Ruch wewnętrzny / ruch zewnętrzny

6. Najbardziej oczekiwana akcja – NOA

-Możliwe rodzaje NOA

-Możliwe ścieżki NOA

-Blokery NOA

7. Aktywne zarządzanie strona główną serwisu firmowego

8. Moduły i mechanizmy do pro aktywnego zarządzania treścią na podstronach  serwisu

9. Największy niedoceniony potencjał – strona artykułowa / produktowa

10. Analiza efektywności i wskaźniki efektywności strony

11. Analiza SEO

12. Analiza porównawcza branżowa z podobnymi serwisami

13. Online copywriting

14. Social media copywriting

15. Rozbudowa strony zgodnie efektywnym modelem biznesowym

 

Informacja o prelegencie
 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji i reklamy w internecie oraz tworzenia stron internetowych zarówno pod kątem technicznym jak i marketingowym.  Tworzył i współtworzył serwisy tematyczne dla Gazeta.pl, Dziennik.pl, Onet.pl, kierował pracą działu kreacji reklamowej i mailingow w ramach PKT.pl. Prywatnie gorący fan rynków kapitałowych i giełdy czemu wyraz daje pisząc bloga inwestycyjnego.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Mini wykład, prezentacja PP, warsztaty grupowe + coaching indywidualny , scenki, zdefiniowanie celów dla serwisu.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT