Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do rekruterów oraz osób poszukujących pracy i ma na celu nabycie umiejętności prowadzenia rekrutacji oraz umiejętności prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ramowy program szkolenia

1. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych:

- Sekrety rekrutujących,

- Rodzaje pytań w rozmowie kwalifikacyjnej,

- Rodzaje wywiadów w rozmowie kwalifikacyjnej,

- Przydatne narzędzia podczas rekrutacji,

- Warsztatowe formy rekrutowania – zadania symulacyjne,

 

2. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

- Życiorys, informacje o firmie, forma autoprezentacji,

- Przećwiczenie rozmowy,

- Pozbywanie się stresu,

- Zasady kandydata do pracy pomagające odnieść sukces,

 

Informacja o prelegencie

Certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych (EQF 5), psycholog, doradca zawodowym oraz konsultant ds. kreatywnego zarządzania produkcją. Posiada bogate doświadczenie w pracy w obszarze biznesowym oraz w obszarze rozwoju indywidualnego i grupowego. Pracuje w oparciu o dynamikę procesu grupowego, co pozwala uczestnikom na aktywne uczestniczenie w treningu. Nastawienie na uczenie w działaniu pozwala kształtować wśród uczestników treningów przede wszystkim umiejętności – będące praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz ograniczyć do minimum teorię, która ma być zapleczem do skutecznego działania. Realizował projekty związane z rozwojem pracowników i kadry menedżerskiej firm, instytucji i administracji (projekty komercyjne, projekty PO KL itp.). Pracował m.in. dla: Grecos Holiday Sp. Z o.o., Hypercrew Sp. Z .o.o., WUWER Sp. Z o.o., Crusar, Idexx Laboratories Ltd., Eurosystems Polska Sp. Z o.o., Bank BPH, Neonet, PWC Odra S.A., Żagiel S.A., Elektrolux, Fakro, Velux, Grupy PSB, Politechniki Opolskiej, Lux-Med. Sp. z o.o., Falck Medycyna Sp. Z o.o., wojewódzkich i powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Specjalizuje się w szkoleniach z następujących tematów: budowanie zespołu, komunikacja, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, negocjacje, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie sobą w czasie, przywództwo, wystąpienia publiczne, treningi interpersonalne, treningi train the trainer.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Miniwykład, case, scenki, warsztat

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT