Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców uczestniczących w stosunkach gospodarczych, zobowiązanych z tego tytułu do uiszczania należności publicznych jak tez osób fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku dochodowego z tytułu świadczonej przez nich pracy jak tez innych należności min. podatku od darowizn, podatku od spadku etc. Szkolenie adresowane jest do ww. podmiotów mających już status zobowiązanych ale też do osób podejmujących działalność gospodarcza pragnących zapoznać się z zagadnieniami postępowania egzekucyjnego w administracji, jak również ich pełnomocników, doradców podatkowych i pracowników zajmujących się obsługą finansową firmy.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zapozna się z najnowszymi regulacjami prawnymi, orzeczeniami, poglądami doktryny i organów egzekucji administracyjnej jak też ich organów nadzoru ( Minister Finansów). Część warsztatowa pozwoli nabyć umiejętność poprawnego klasyfikowania zobowiązań jako przedawnionych i formułowania wniosków w powyższym zakresie ( np. zarzuty) do organów egzekucji administracyjnej.

Ramowy program szkolenia

1.Zagadnienia wstępne /dywersyfikacja podatku, zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego, powstawanie zobowiązań podatkowych/.

2.Sposoby realizacji zobowiązań podatkowych przez podatnika, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

3.Przedawnienia zobowiązań podatkowych:

- przedawnienie zobowiązań podatkowych powstałych na podstawie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych,

- przedawnienie zobowiązań podatkowych powstałych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,

- wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

4.Omówienie wyjaśnień prezentowanych w pismach Ministerstwa Finansów, orzeczeniach sądów administracyjnych.

5.Dyskusja nad przykładami przedawnień zobowiązań podatkowych.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT