Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie zmianą

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla team liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, prezesów oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Celem szkolenia jest Poznanie prawidłowości rządzących zmianą i zachowaniami ludzkimi podczas zmian. Nauczenie się jak radzić sobie z procesami zmian i z oporem ludzi wobec zmian, jak organizować i przygotowywać zmiany. Uzyskanie dużo wyższej efektywności we wdrażaniu nowości i zmian organizacyjnych, nabycie umiejętności przewidywania trudności i przeciwdziałania im. Umiejętność przeprowadzania zmian w dużo lepszej atmosferze, przy minimum lub bez konfliktów w organizacji.

Ramowy program szkolenia

1. Skąd się biorą zmiany – przyczyny, geneza zmian.

2. Czym jest zmiana – istota zmiany.

3. Jak się przygotować do zmian.

4. Jak to przeżywamy – psychologia zmiany.

5. Co następuje po kolei – etapy zmiany.

6. Dlaczego tak trudno – opór wobec zmian.

7. Jak informować – komunikacja zmian.

8. Jaka jest moja rola – zadania menedżera podczas zmiany.

9. Jak łagodzić – konflikty podczas zmian.

10. Czego unikać – błędy przy wprowadzaniu zmian.

 

Informacja o prelegencie

 

Mgr inżynier cybernetyk - dyplom Politechniki Ilmenau (Niemcy), Doktor nauk społecznych
- doktorat z psychologii na Uniwersytecie Tübingen (Niemcy),

Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (RFN) oraz Fundacji Roberta Schumana (Luxemburg)
w Parlamencie Europejskim,

Minister spraw zagranicznych ZHR, Dyplomata, pierwszy sekretarz Ambasady RP w Bonn,

Nauczyciel akademicki - Politechnika Wrocławska,

Szef sprzedaży na Polskę w firmie „Naturana”,

Dyrektor departamentu odpowiedzialny za sprzedaż i szkolenia, Amplico Life SA,

Dyrektor marketingu (TFI ABB) i koordynator zespołu ds. OFE ABB,

Prezes Zarządu w Zakładzie Ubezpieczeń Polonia-Życie S.A.,

Konsultant firmy doradczej Hay Group (zarządzanie zasobami ludzkimi),

Tłumacz i wydawca podręcznika akademickiego „Marketing” (1991),

Autor książki „Finanse rodzinne” (wyd. 2000) oraz „Zarządzanie przez odpowiedzialność” (wyd. 2008),

Przedsiębiorca, trener i konsultant (od 2000);

Prowadził ok. 35 szkoleń z zakresu zarządzania zmianą (w tym 1-dniowe i 2-dniowe) oraz wdrażał zmiany w ok. dwudziestu firmach. Odbiorcami szkoleń były firmy w Polsce, Niemczech, na Ukrainie (w tym zarówno duże korporacje jak i małe i średnie firmy); menedżerowie, właściciele, kierownicy, działacze. związkowcy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, studium przypadku, burza mózgów, dyskusja moderowana, wykład interaktywny

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT