Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Sprzedaż perswazyjna, czyli jak skutecznie przekonywać klienta - poziom podstawowy

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów handlowych – przedstawicieli handlowych, doradców klienta, agentów ubezpieczeniowych, pracowników działów obsługi klienta, menedżerów.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych zasad sprzedaży zgodnych z Perswazyjnym Formatem Sprzedaży.

Szkolenie umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

- Przekonywania innych ludzi do swoich racji;

- Interpretowania zachowań rozmówców;

- Wywierania wpływu na innych ludzi;

- Technik perswazji;

- Zasad prawidłowej argumentacji;

Ramowy program szkolenia

1. Założenia do skutecznej perswazji

2. Dobry kontakt i jego wykorzystanie w procesie perswazji

- Strategia budowy kontaktu, jako podstawowego czynnika, warunkującego skuteczna perswazję

- Werbalne i poza werbalne metody budowy dobrego kontaktu /pacing i leading/

- Model skutecznej perswazji

- Narzędzia budowy zaufania i sympatii – 9 komunikatów otwartych

3. Systemy reprezentacyjne rozmówcy

- System wzrokowy

- System słuchowy

- System kinestetyczny

4. Metaprogramy jako modele odwzorowywania rzeczywistości

- Typologia metaprogramów

- Metaprogramy w kontekście relacji z drugą osobą np. klientem

5. Podstawy języka perswazji

- Magiczne sowa języka perswazji

- „Nie” nie zawsze oznacza „nie”

- Magia słowa „ale”

- „Spróbuj …’ – i co dalej

6. Presupozycje – odkryj ich potęgę

- Świadomość

- Przymiotniki i przysłówki

- Pozorny wybór

- Zanim, po, podczas

7. Tajemnicza moc implikacji

- I, oraz

- Implikowane skutki

- Implikowane znaczenie

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie prowadzi absolwent Wojskowej Akademii technicznej w Warszawie i studiów podyplomowych na Akademii Trenera Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.Praktyk biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach sprzedażowych, szkoleniach z wykorzystaniem języka perswazji w sprzedaży, szkoleniach z rozwoju osobistego. Przyszły Coach.Doświadczenie biznesowe zdobywał, jako agent ubezpieczeniowy / przedstawiciel handlowy a także, jako menedżer zespołów pracując m.in. w takich firmach jak: TU Allianz SA; TU Allianz Życie SA; PTE Kredyt Banku SA; American Express Poland; First Data Polska SA; CEUP Service SA; Polskie ePłatności SA. Praca na tych stanowiskach pozwoliła poznać strukturę biznesu od środka. W czasie swojej pracy menedżerskiej odpowiedzialny był za pracę zespołów sprzedażowych, nadzorował i koordynował pracę agentów/przedstawicieli handlowych, tworzył i nadzorował wykonywanie planów sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespoły i kreował politykę sprzedażową firmy. Był trenerem i coachem swojego zespołu.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone metodą warsztatową / realistyczny trening biznesowy/. Uczestnicy szkolenia pracują z uwzględnieniem własnego stylu działania, charakteru własnej firmy i jej klientów. Uczestnicy w trakcie szkolenia sprawdzają na sobie skuteczność i efektywność działania poznawanej wiedzy.Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusja moderowana, casy study, psychodrama

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT