Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób, które obsługują sekretariat i pragną poszerzyć posiadane kompetencje oraz do osób, które rozpoczynają prace w sekretariacie.

Celem szkolenia jest dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w sekretariacie. Poprawa umiejętności z zakresu komunikacji, perspektyw zawodowych, budowa profesjonalnego wizerunku, profesjonalne korzystanie z nowoczesnych technik komunikacyjnych, podstawowe zasady prowadzenia korespondencji biznesowej oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Ramowy program szkolenia

1. Biznesowy savoir-vivre - etykieta i protokół dyplomatyczny.

2. Profesjonalny wizerunek, kompletowanie garderoby, ochrona wizerunku w świetle prawa.

3. Komunikacja werbalna i poza werbalna. Bariery w komunikacji i sposoby ich eliminacji.

4. Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

4. Profesjonalne korzystanie z nowoczesnych technik komunikowania się. Aspekty prawne korzystania z pocztowej skrzynki imiennej w pracy.

5. Podstawowe zasady prowadzenia korespondencji biznesowej.

6. Zarządzanie wizytówkami.

7. Zarządzanie czasem - analiza dnia pracy.

8. Metody skutecznego planowania czasu - Zasada Pareto.

9. Zasady formułowaniu celu min. SMART.  

10. Podsumowanie i zebranie dobrych praktyk.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenia poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Wydział Prawa i Administracji) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe i Europejskie Prawo Podatkowe) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów – Rachunkowość). Jest doświadczonym trener, posiadającym certyfikat trenerski z sytemu zarządzania, jakością i samooceny CAF. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1990 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Trener prowadzący szkolenia miękkie z zakresu komunikacji, dress codu, obsługi sekretariatu oraz z rachunkowości podatkowej, egzekucji administracyjnej, e-PUAP, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, elektronicznego obiegu dokumentów jak i metryki spraw.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, moderowana dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach, praktyczne ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT