Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Techniki umysłowe

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest skierowane do uczniów, studentów, dorosłych chcących poprawić możliwości swojego umysłu.

Cel szkolenia:

- Poznanie zasad rządzących działaniem pamięci

- Poznanie swoich stylów uczenia się i sposobów wykorzystania ich do poprawienia nauki

- Poznanie i przećwiczenie rozmaitych mnemotechnik

- Prezentacja i przećwiczenie metod notowania nielinearnego

- Poznanie i przećwiczenie technik szybkiego czytania

- Nauczenie się selekcyjnego i krytycznego wybierania informacji

Ramowy program szkolenia

Jak działa pamięć i czym jest nauka

- Uczenie się jako przypominanie - zjawisko torowania

- Głębokie przetwarzanie: emocje i zrozumienie

- Style uczenia się

- Zwiększanie zainteresowania nauką ("teasers")

Mnemotechniki

- Wprowadzenie do NLP - haki pamięci

- Wizualizacja, wykorzystanie zmysłów i emocji

- Łańcuch skojarzeń - zapamiętywanie faktów i dat

- Rzymski pokój - zakładki przestrzenne

- Zakładki liczbowe i kształtowe

- Techniki obrazków

- Nauka obcych słówek, nazw i nazwisk

Notowanie nielinearne i szybkie czytanie

- Mapy myśli i ich zastosowanie

- Wady i zalety notowania nielinearnego

- Rodzaje szybkiego czytania

- Test szybkości czytania ze zrozumieniem

- Błędy popełniane przez czytelników

- Ćwiczenie koncentracji i oka - unikanie błędów

- Ćwiczenia na zwiększenie szybkości czytania

Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem

- Omówienie zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego

- Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem

- Ćwiczenia na słuchanie wiadomości ze zrozumieniem

- Rozwijanie ciekawości poznawczej

- Nauka zadawania pytań i krytycznego myślenia

 

Informacja o prelegencie

Trener, posiadający 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z grupami otwartymi i biznesowymi. Szkoliła wyższe kadry w międzynarodowych firmach, pracowników administracji państwowej. Prowadziła szkolenia w języku angielskim w kilkudziesięciu firmach, w Ministerstwie Edukacji, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych i w sądownictwie. Ma doświadczenie w szkoleniach metodą blended learning: tradycyjny kurs plus szkolenia na platformie e-learningowej.

Ponadto prowadziła szkolenia z prezentacji publicznych w firmach Wavin i MSA Polska, z kreatywności w dziale Public Relations w Coty Polska oraz International Paper Polska. Prowadziła również liczne szkolenia dla studentów i nauczycieli, z zakresu kreatywności, komunikacji i motywowania. Od 2003 roku publikuje artykuły.

Ukończyła Podyplomową Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz wiele kursów doszkalających (w tym we Francji z komunikacji międzykulturowej i w Cambridge z kreatywnych metod nauczania).

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty (wyłącznie praktyczne ćwiczenia z gotowymi materiałami, z komentarzem i omówieniem)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT