Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie dla wykładowców akademickich i trenerów – skuteczna prezentacja

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do wykładowców akademickich oraz trenerów i ma na celu :

- Uzyskanie Wiedzy, dzięki czemu mogą być lepiej oceniani przez studentów za prowadzenie zajęć.

- Uzyskanie informacji zwrotnej na temat obecnie wykorzystywanego stylu prezentacji swojego tematu zajęć i feedback nt. elementów do poprawienia.

- Przećwiczenie różnych stylów przemawiania.

- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej mowy ciała, w tym gestykulacji do wielu typów wystąpień publicznych – od wykładu, szkolenia, przez odczyt i prelekcje podczas konferencji dla 300 osób, po prezentację w mniejszym gronie.

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała studentów i uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Do szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Z zainteresowanymi może przećwiczyć także nagranie tzw. „SETKI dla mediów.

 

1. Przygotowanie się do przemówienia

•Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.

•Co wolno a czego nie przed wystąpieniem.

•Ćwiczenie przemówienia.

•Dopasowanie mowy ciała do wystąpienia.

•Strategia przemówienia, czyli jak je ułożyć w całość. Sprawdzone techniki.

 

2. Ustalenie stylu prezentacji uczestników. Warsztaty z kamerą.

•Ustalenie stylu i umiejętności prezentacyjnych.

•Jakie elementy wyeksponować a jakie poprawić w wystąpieniach uczestników.

 

3. Dobre rozpoczęcie przemówienia.

•Autoprezentacja i ustalenie zasad zajęć lub szkolenia. Co zrobić, gdy nas nie przedstawią?

•Styl wejścia a wrażenie odbiorców.

•Wybór miejsca wystąpienia.

•Pierwsze 3 minuty przemówienia.

 

4. Jak opanować tremę przed zajęciami i szkoleniem.

•Po czym publiczność poznaje tremę.

•Zakłócenie ruchu podczas przemówienia.

•Zakłócenia mowy podczas przemówienia.

•Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.

•Tricki dobrego prezentera.

 

5. Przemawianie podczas imprez masowych, konferencji, seminariów.

•Różnice w przemawianiu w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni.

•Przemawianie przy mównicy, wykorzystanie wskaźników i mikrofonu.

•Styl gestykulacji podczas większych wystąpień.

•Wykorzystanie głosu do pobudzenia tłumu.

 

6. Operowanie głosem

•Ustalenie kompetencji komunikacyjnych

•Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym

•Ćwiczenia zmęczonego aparatu mowy.

•Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.

 

7. Mowa ciała mówcy.

•Gestykulacja podczas przemówienia eksperta.

•Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.

•Gesty pewności siebie.

•Gesty uzupełniające słowa.

•Postawa ciała dobrego mówcy 

•Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka.

•Kontakt wzrokowy z małym i dużym audytorium.

•Poruszanie się w przestrzeni przemówienia.

 

8. Mowa ciała odbiorców

•Co oni myślą studenci, gdy wykładam i szkolę?

•Przemówienie to proces – jak z monologu zrobić dialog bez przerywania przemówienia.

•Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej do przyciągnięcia uwagi.

•Mowa ciała uczestników narad, spotkań, konsultacji. 

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT