Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Prowadzenie rozmów audytorskich,komunikacja z podmiotem kontrolowanym

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności w zakresie pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami. Udział w szkoleniu jest okazją do poznania i praktycznego zmierzenia się z zachowaniami polegającymi na bezpośrednim, uczciwym oraz stanowczym wyrażaniu swojej postawy w wydawanych opiniach.

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu niewłaściwie prowadzona rozmowa audytora sama w sobie może stworzyć i wykreować „trudną sytuację”. Odpowiedź ta jest kluczem do poznania związku przyczynowo-skutkowego zachodzącego pomiędzy bodźcem, czyli nieodpowiednimi i nieprofesjonalnymi zachowaniami audytora, a reakcjami na nie audytowanego.

Słuchacze nabędą umiejętności m.in. w tym, jak:

 - Poznać samego siebie i pobudzić świadomość znaczenia własnej wartości.

 - Wywierać pozytywne wrażenie i zaufanie – znać swoje prawa i umieć je wykorzystać do wpływu na rozmowę z audytowanym.

 - Przekonać audytowanego o swoich kompetencjach i zwiększyć skuteczność przekazywania informacji, które audytowany chciałby od nas usłyszeć.

Ramowy program szkolenia

1. Poznaj samego siebie – zrozumiesz innych

 - Wartości, które wyznaję – moja misja życiowa i samoocena,

 - Moja rola w zespole,

 - Efekt pierwszego wrażenia – jak wzbudzić pozytywne relacje u audytowanego?

 - Autoprezentacja – znaczenie mowy ciała w kontakcie z audytowanym,

2. Poznaj oczekiwania i zachowania audytorów

 - Czy wiesz, jaką zastosować strukturę pytań zadawanych audytowanemu?

 - Czy wiesz, na czym polega aktywne słuchanie?

 - Czy wiesz, co to jest reguła wzajemności i przeniesienie ciężaru z TY na JA?

 - Czy wiesz, jak masz poradzić sobie z informacją zwrotną przekazaną przez audytowanego?

3. Skuteczna komunikacja  – udzielanie i odbieranie informacji zwrotnych

 - Moje atuty w komunikacji w trakcie rozmowy kontrolnej

 - Sytuacje prowokowane przez audytowanego – jak asertywnie poprowadzić rozmowę?

 - Aktywne słuchanie i obserwacja – jak skutecznie rozpoznać intencje audytowanego?

 0 PROSZĘ – DZIĘKUJĘ – ZAPRASZAM – PRZEPRASZAM – jak pozyskać szacunek i zrozumienie w oczach audytowanego?

 - Bariery w komunikacji - sprawdź, jaki masz problem

4. Konflikt z audytorem – walczyć, czy zarządzać?

 - Konflikt – jak reagować?

 - Sytuacje trudne i kryzysowe – sprawdź swoją intuicję, jak odpowiadać na trudne pytania?

 - Wyciszenie emocji – trening asertywnych zachowań,

 - Jak zakończyć rozmowę pozytywnym, zindywidualizowanym akcentem – aby wywrzeć wpływ wg zasady  „WYGRANA - WYGRANA”.

 

Informacja o prelegencie

Doświadczony trener biznesu, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Specjalistka w dziedzinie komunikacji biznesowej. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu, budowania relacji w biznesie, marketingu usług, profesjonalnej obsługi klientów, negocjacji, posiada zdolność identyfikacji potencjału ludzkiego, określenia jego profilu osobowości i wyznaczania ról pełnionych w zespole. Pasjonatka psychologii w zarządzaniu. W pracy zawodowej w GUMed łączy funkcję kierowniczą z nauczaniem studentów wszystkich kierunków studiów m.in. ekonomiki i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada certyfikaty ukończenia wielu kursów i szkoleń, w tym m.in. z zakresu: audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, prawnych aspektów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Każdy panel szkoleniowy będzie zawierał mini wykład, różnego rodzaju ćwiczenia, dyskusje, scenki, studia przypadku testy, gry i zabawy symulacyjne oraz prezentacje audiowizualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT