Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie z zakresu Zarządzania Projektami w metodyce IPMA przygotowujące do egzaminu certyfikującego dla poziomu D

Kategoria: Biznes

Cykl szkoleń skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw zarówno kierujących projektami,które chciałyby usystematyzować wiedzę i uzyskać certyfikat oraz tych, które planują pracę na stanowisku kierownika projektu.

Celem  jest przygotowanie uczestników do międzynarodowego egzaminu certyfikującego na stopień ,,D” zgodnie z metodologią IPMA.

Ramowy program szkolenia
 

Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (24 godz.)

1.Wprowadzenie.

2. Czym jest zarządzanie projektem.

3. Środowisko projektu.

4. Podstawowe aspekty organizacyjne.

5. Organizacja projektu.

6. Cele projektu.

7. Interesariusze projektu.

8. Etapy i cykl życia projektu.

9. Zamknięcie i ocena wyników realizacji projektu.

10. Zarządzanie zmianą.

11. Zarządzanie jakością.

12. Zarządzanie dokumentacją projektu.

13. Sukces w projekcie.

 

Harmonogramowanie projektu (24 godz.)

1. Diagramy kamieni milowych.

2. Planowanie czynności i dekomponowanie.

3. Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego.

4. Ścieżka krytyczna jako narzędzia zarządzania harmonogramem.

5. Metody prezentacji harmonogramów.

 

Finanse w projekcie (24 godz.)

1. Zarządzanie zasobami finansowymi.

2. Zarządzanie kosztami.

3. Planowanie kosztów w projekcie.

4. Zarządzanie zasobami finansowymi.

 

Zarządzanie zespołem projektowym (20 godz.)

1. Etyka i odpowiedzialność Project Managera.

2. Grupy i zespoły projektowe.

3. Macierz odpowiedzialności RAM.

4. Komunikacja.

5. Przywództwo.

6. Motywacja.

7. Konflikt w projekcie.

 

Zarządzanie podwykonawstwem i ryzykiem w projekcie (20 godz.)

1. Zarządzanie umową.

2. Ryzyko –skąd właściwie się bierze i co oznacza.

3. Metody identyfikacji czynników ryzyka.

4. Analiza oraz ocena ryzyka.

5. Strategie reakcji na ryzyko.

6. Monitoring czynników ryzyka.

 

Powtórzenie przed certyfikacją (8 godz.)

1. Przegląd najważniejszych metod i narzędzi zarządzania projektami.

2. Egzamin próbny.

3. Omówienie egzaminu próbnego.

4. Warsztaty.

 

Egzamin certyfikujący dla poziomu D (3 godz.)

 

Informacja o prelegencie

Praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, co pozwala uczestnikom sprawdzić nowo nabytą wiedzę w praktyce.

Czas trwania:  Cykl szkoleń piętnastodniowych - 123 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Warsztat, prezentacja, wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkoleniaKONTAKT