Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Umiejętności handlowe

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, budowanie wizerunku profesjonalnego partnera w długotrwałych relacjach z klientem, zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie marketingu , poznanie aktywnych metod sprzedaży, opanowanie technik negocjacji, zdobycie informacji o rynku pracy, oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników niższego szczebla placówek usługowych, w szczególności do osób młodych, przygotowujących się do pracy jako przedstawiciele handlowi oraz osoby pracujące w dziale sprzedaży i obsługi klienta.

 

Program szkolenia

I Jakość obsługi Klienta, jako kluczowy element zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku
a. Podstawowa wiedza o marketingu i sprzedaży
b. Na czym polega profesjonalne podejście do Klienta
c. Współczesny rynek usług i produktów - szanse i zagrożenia dla Przedstawiciela Handlowego

II Nawiązywanie pozytywnej relacji z Klientem - pierwszy kontakt i autoprezentacja
a. Predyspozycje pracownika, sprzyjające profesjonalnej współpracy z Klientem
b. Wizerunek Przedstawiciela Handlowego
c. Jak podkreślić swoje atuty i zbudować pozytywny obraz siebie
d. Podstawowe wiadomości o komunikacji
e. Znaczenie komunikacji niewerbalnej
f. Budowanie atmosfery zaufania
g. Typologia Klientów
h. Czym jest kod Klienta i jak go złamać

III Skuteczna komunikacja i rozpoznawanie potrzeb Klientów
a. Znaczenie komunikacji werbalnej
b. Bariery komunikacyjne
c. Identyfikacja oczekiwań Klienta - aktywne słuchanie
d. Pozyskiwanie informacji od Klienta - zadawanie pytań
e. Prezentacja rozwiązań, produktów i usług - udzielanie odpowiedzi
f. Wiarygodność Przedstawiciela Handlowego - spójny przekaz komunikacyjny

IV Rozmowa telefoniczna i korespondencja z Klientem
a. Porównanie różnych kanałów komunikacji (rozmowa “face to face”, rozmowa telefoniczna, korespondencja tradycyjna i elektroniczna)
b. Standardy telefonicznej obsługi klienta - znaczenie formy i treści
c. Zasady poprawnej korespondencji tradycyjnej (fax, list)
d. “Savoir vivre” w komunikacji wirtualnej

V Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z Klientem
a. Rola emocji w kontaktach międzyludzkich
b. Asertywna postawa Przedstawiciela Handlowego
• Przyjmowanie opinii i ocen
• reakcja na krytykę
• odmawianie i reagowanie na odmowę
c. Czy możliwe jest utrzymanie niezadowolonego Klienta - analiza rozwiązań

VI Negocjacje handlowe
a. Istota i zasady negocjacji
b. Rodzaje i style negocjacji
c. Cechy dobrego negocjatora
d. Etapy negocjacji
e. Techniki negocjacji i wywieranie wpływu na Klienta
f. Symulacja negocjacji (transakcja kupna - sprzedaży, umowa o świadczenie usługi, reorganizacja w firmie)

VII Długotrwałe relacje z Klientem - wzmocnienie wizerunku firmy
a. Klient pozyskany a Klient lojalny - znaczenie długotrwałych relacji
b. Mechanizmy podejmowania decyzji przez Klienta
c. Sposoby budowania relacji posprzedażowej
d. Analiza zadowolenia Klienta
e. Samoocena i ewaluacja pracy Przedstawiciela Handlowego

VIII Aktywność na rynku pracy
a. Bilans własnych predyspozycji zawodowych i podniesienie samooceny
b. Cechy współczesnego rynku pracy i metody poszukiwania zatrudnienia
c. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
d. Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener-praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych
Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT