Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych ww. tematem.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem ochrony przyrody.

Ramowy program szkolenia

1. Rodzaje i formy prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Ochrona przyrody a zrównoważona działalność gospodarcza.

3. Wykorzystanie rozwiązań proekologicznych w działalności gospodarczej.

4. Pozyskiwanie źródeł finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

5. Marketing w działalności gospodarczej.

6. Elementy profesjonalnej obsługi klienta.

 

Informacja o prelegencie

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzająca firm z sektora MSP.
  

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT