Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Standard wizyty lekarskiej przedstawiciela medycznego

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli medycznych firm promujących swoje leki wśród lekarzy, a także farmaceutów. Adresatem  mogą być zarówno nowopowstałe zespoły jak i zespoły, u których jest potrzeba zebrania i ugruntowania istniejącego doświadczenia.

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników jednolitego standardu wizyty lekarskiej i podniesienie jej poziomu jakościowego. Standard ten ma dać poczucie bezpieczeństwa dla przedstawiciela i podstawy do przeprowadzania skutecznej sprzedażowo promocji leków w gabinecie lekarskim. Korzyści należy upatrywać w rozwoju jednostki, zespołu jak i całej organizacji na rynku.

Ramowy program szkolenia

1. Rola przedstawiciela medycznego w organizacji.

2. Przygotowanie do wizyty (baza a potencjał, zasada Pareto, merytoryka, cele jakościowe i biznesowe SMART).

3. Rozmawiać o pacjentach czy preskrypcjach?

4. Elementy i etapy wizyty lekarskiej.

- budowanie własnego autorytetu oraz atmosfery partnerstwa, zaufania i otwartości,

- sondowanie i odkrywanie potrzeb – pytania otwarte, intencje, parafraza, docenienie,

- skuteczna prezentacja produktowa i język potrzeba – cecha –korzyść,

- zamknięcie wizyty w kontekście postawionego celu SMART.

5. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

- typologia osobowości,

- „tłum pacjentów”,

- reakcja na obiekcje – model SPOKO,

- mit ceny i konkurencji,

- zagrywki ze strony lekarza,

- schemat rozmowy diagnostycznej po n-tej wizycie.

6. Apteka – diagnoza, dystrybucja, odsprzedaż.

 

Informacja o prelegencie

Praktyk z bogata wiedzą teoretyczną, posiadający doświadczenie w sprzedaży na stanowiskach przedstawiciel handlowy i regionalny kierownik grup sprzedażowych w branży farmaceutycznej (Nepentes, Sanofi, Orion Pharma).  Jako manager i coach szkoli i motywuje swój zespół do aktywnej i skutecznej sprzedaży oraz promocji leków wśród lekarzy, farmaceutów oraz osób zarządzających aptekami. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – Akademia Trenera. Train the Trainers oraz Zarządzanie Sprzedażą. Dodatkowo ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, prezentacji oraz coachingu.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie przeprowadzanie jest w 80% w formie warsztatu oraz case study, gdzie uczestnicy mają okazje przećwiczyć, omówić i wyciągnąć wnioski z w oparciu o przeprowadzone symulacje realnych przypadków, z którymi mieli okazję się spotkać lub które czekają ich w przyszłości. Resztę uzupełnia niezbędny wykład w formie prezentacji multimedialnej oraz energizery mające na celu mobilizację grupy do aktywnej pracy

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT