Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do użytkowników aplikacji WOPZ. Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zawodowej doradców zawodowych prowadzących wstępną diagnozę preferencji  zawodowych za pomocą WOPZ.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • Scharakteryzować koncepcję osobowości zawodowej Hollanda.
 • Scharakteryzować koncepcję cech pracy.
 • Przeprowadzić samodzielne badanie osobowości zawodowej klienta z zastosowaniem aplikacji WOPZ.
 • Zinterpretować  jakościowo i ilościowo wyniki diagnozy  metody diagnozy osobowości zawodowej.

 

 Ramowy program szkolenia

1. Wstęp, prezentacja zajęć warsztatowych, integracja.

 • Wstęp.
 • Ćwiczenie 1: „A teraz powiedz mi, kim jestem”.
 • Ćwiczenie 2: Wybory klasowe.
 • Ćwiczenie 3: Lista przymiotników.
 • Ćwiczenie 4: „Mógłbym być”.

2. Osobowość zawodowa – wprowadzenie pojęcia.

 • Ćwiczenie 5: Moja osobowość zawodowa.
 • Ćwiczenie 6: Preferencje a zawód.
 • Prezentacja 1: Koncepcja zainteresowań, preferencji i osobowości zawodowej.

3. Stosowanie WOPZ w praktyce i interpretacja wyników.

 • Prezentacja 2: Budowa i parametry kwestionariusza WOPZ.
 • Prezentacja 3: WOPZ – zastosowanie, interpretacja.
 • Ćwiczenie 8: Stosowanie aplikacji w praktyce i interpretacja wyników.

4. WOPZ jako narzędzie rozmowy doradczej.

 • Ćwiczenie 9: Interpretacja profilu.
 • Ćwiczenie 10: Rozmowa doradcza.
 • Zakończenie i ewaluacja.

 

Informacja o prelegencie

Pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Pracy i Poradnictwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie specjalizuje się w tematyce wspomagania rozwoju kariery. Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, motywowania, oceny kadry i rozwoju kariery. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych (IAEVG). Autorka wielu książek i artykułów naukowych na temat doradztwa zawodowego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie  prowadzone jest metodą treningową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia symulacyjne,  zespołowe rozwiązywanie problemów,  dyskusje grupowe oraz mini-wykłady.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT