Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych lub osoby chcące zajmować się  przewidywaniem cen lub szacowaniem zmian.

Szkolenie pokaże potencjał jaki niesie ze sobą możliwość przewidywania zjawisk (ceny mieszkań, ceny akcji oraz wszystkiego co przyjmuje wartości ciągłe).

 

Uczestnicy będą mogli wnioskować z danych o sile oddziaływania różnych zjawisk na interesujące ich uniwersum zmiennych.  


Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do analizy regresji.

  • Założenia i przeznaczenie analizy regresji liniowej.

2. Przygotowanie bazy danych.

3. Eksploracja danych.

4. Analiza obserwacji odstających.

5. Dokładanie do modelu zmiennych dychotomicznych.

6. Metody radzenia sobie ze współliniowością predyktorów.

7. Konstrukcja cech pochodnych.

8. Ocena współliniowości i heterogeniczności wariancji.

9. Metody wprowadzania zmiennych do modelu regresji.

 

 Informacja o prelegencie
Doktorant Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalista ds. analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych. Od 6 lat zajmuje się analizą danych w kontekście nauki i rynku, a od 2 lat – dopasowywaniem i budową modeli w problemach klasyfikacyjnych. Zainspirowany pracą zawodową w ryzyku kredytowym, prowadził badania nad wpływem cech osobowości na regulację finansów.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Forma szkolenia będzie polegać na krótkim wprowadzeniu do teorii przewidywania regresyjnego. Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener - uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT