Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Zaglądanie do umysłów ludzi - Skalowanie Wielowymiarowe Alscal

Kategoria: Rozwój osobisty

Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych, prawnicy i biegli sądowi.

Szkolenie ma na celu pokazanie metody oraz sposobu weryfikacji statystycznej rozlokowania obiektów w umysłach ludzi. Ukazane zostaną techniki wnioskowania o tym jak ludzie przechowują w umyśle wizerunek świata zewnętrznego w formie obrazu, dźwięków oraz  psychologicznych znaczeń.

 

Uczestnicy poznają metodę empirycznej weryfikacji rozlokowania elementów rzeczywistości w umyśle ludzkim. Np. dowiedzą się czy piwo papierosy Sobieski mają coś wspólnego z wódką Sobieski  oraz czy można zaprojektować produkt, który będzie mylony z innym produktem o ugruntowanej pozycji na rynku ?  Jak dzięki badaniu empirycznemu można przedstawić dowód w sądzie dotyczący nieuczciwej konkurencji wykorzystującej wizerunek znanej marki.


Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Czym jest znak towarowy ?

3. Jak ludzie kategoryzują informacje/ znaki towarowe ?

4. Motywacja do spostrzegania znaku.

5. Rola podobieństwa w procesie kategoryzowania obiektów.

6. Zniekształcenia w rozpoznawaniu obiektów.

7. Budowa skojarzeniowego indeksu podobieństwa towarów

  • Analiza skojarzeń psychologicznych powiązanych z używaniem znaków towarowych.

8. Budowa percepcyjnego indeksu podobieństwa towarów.

  • Analiza percepcji znaków towarowych

9. Weryfikacja wyników badania - konstrukcja bazy danych i  metoda skalowania wielowymiarowego ALSCAL.

10. Raportowanie wyników badania.

 

 Informacja o prelegencie
Doktorant Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalista ds. analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych. Od 6 lat zajmuje się analizą danych w kontekście nauki i rynku, a od 2 lat – dopasowywaniem i budową modeli w problemach klasyfikacyjnych. Zainspirowany pracą zawodową w ryzyku kredytowym, prowadził badania nad wpływem cech osobowości na regulację finansów.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Forma szkolenia będzie polegać na poznaniu teorii psychologicznych opisujących kontekst spostrzegania znaków towarowych i produktów.  Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener - uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT