Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.

Kategoria: Biznes

Dla szefa firmy lub managera ds. rozwoju czy PR komunikacja z samorządowcami i politykami stanowi kłopot. Mimo podobieństw w zakresie nawiązywania relacji i prowadzenia rozmów z prezydentami miast, burmistrzami, starostami i wójtami, to istnieje wiele różnić w systemie porozumiewania się. Wynika to m.in. z wybieralności władz i zasad komunikacji politycznej w samorządzie oraz tzw. układanki politycznej.

Dlatego celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom w formie warsztatowej Public Affairs jako komunikacji między organizacją a władzami, instytucjami politycznymi, środowiskami opiniotwórczymi i prawodawcami na poziomie regionalnym i lokalnym. Coraz większa współpraca firm z sektorem publicznym wymaga budowania prawidłowych i transparentnych relacji z administracją, jako partnerem i klientem. Długofalowa i konsekwentna kooperacja z instytucjami państwowymi jest korzystna dla managerów, ponieważ kładzie grunt pod przedsięwzięcia inwestycyjne, zrozumienie misji i znaczenia firmy dla Polski i dla społeczeństwa. Szkolenie może doprowadzić dzięki zdobyciu wiedzy przez uczestników do wsparcie potrzeb funkcjonowania swojej firmy na danym terenie, w konkretnej gminie lub regionie. Celem szkolenia jest też wyeliminowanie ewentualnych błędów w tej dziedzinie.

 

Szkolenie skierowane jest do:

- Kadry zarządzającej firm

- Managerów odpowiedzialnych za kontakty i negocjacje z władzami samorządowymi i politykami

- Managerów działów rozwoju i PR

 

Korzyści dla uczestnika to:

- uzupełnienie wiedzy na temat budowania relacji z samorządem terytorialnym i liderami opinii publicznej

- poznanie zasad działania, myślenia i postrzegania kontaktów z dyrektorami hipermarketów z perspektywy decydentów w samorządzie,

- stworzenie systemu komunikacji z samorządem w sytuacji ekspansji na danym terenie oraz podczas kryzysu.

- podniesienie umiejętności komunikacji z urzędnikami i samorządowcami.

 

 

Ramowy program szkolenia

1.      Krótki wstęp „Co to jest Public Affairs”. Podstawowe cele skutecznych relacji firmy (całej i konkretnego oddziału) z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi na poziomie samorządu terytorialnego.

 

2.      Strategia i analiza potrzeb firmy pod kątem długofalowych działań Public Affairs na poziomie regionu:

  • analiza potrzeb, czyli kiedy warto podjąć działania Public Affairs,
  • jak przygotować się do Public Affairs,
  • do kogo skierować działania firmy.

 

3.      System komunikacji firmy z instytucjami samorządowymi i środowiskami opiniotwórczymi w gminie. Działania okolicznościowe i jednorazowe. Jak uzyskać patronat instytucjonalny.

 

4.      Sytuacje patowe i trudne. Rozwiązywanie konfliktów narzędziami Public Affairs.

 

5.      Dopasowanie narzędzi Public Affairs do sytuacji i strategii Firmy.

 

6.      Narzędzia i ich dostosowanie w celu uzyskania jak najlepszego przekazu firmy, w tym:

  • kampanie społeczne,
  • konsultacje społeczne,
  •  wparcie dla zewnętrznych organizacji pozarządowych, 
  • budowa własnej organizacji pozarządowej. 

 

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA. Był PR Managerem SEKA S.A. oraz największego show motoryzacyjnego Polsce – RAGE RACE. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wybrany radnym. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców PR.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT