Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Skuteczna windykacja wierzytelności

Kategoria: Biznes

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej. Ważnym punktem będzie również przekazanie praktycznej wiedzy o działaniach mających na celu zabezpieczenie osób/instytucji. Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, osoby, które zajmują się odzyskiwaniem należności: pracownicy działów windykacji i księgowości, negocjatorzy z firm windykacyjnych, handlowcy, osoby, które zajmują się zabezpieczaniem umów handlowych.

 

Program szkolenia

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, JAKO PROCES
Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?

II. PSYCHOLOGIA DŁUŻNIKA
dlaczego ludzie nie płacą? (hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne, typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy), gry dłużników (na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada - mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie ”głupiego”, pan niedostępny, kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka), co robimy źle? – jak zachęcamy do przeciągania płatności? (uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność)

III. PRZED ZAWARCIEM UMOWY
1. SPRAWDZIĆ KONTRAHENTA - Proste sprawdzenie w Internecie (wujek ”Google”, www.stat.gov.pl, KRS, RDG, LEX, Kto-kogo, Biznespolska), wywiadownie gospodarcze, prywatni detektywi
2. KRS – wgląd

IV. PROCES WINDYKACJI
1. Procedura
2. Wybór drogi kontaktu
3. Negocjacje (możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego na Najemcę bez konieczności sądu)
4. Zagrożenie sankcjami
5. Konsekwencja
6. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
7. Uznanie długu
8. Przerwanie biegu przedawnienia
9. Błędy podczas windykacji

V. WPROWADZAMY SANKCJE
1. Wymówienie umowy
2. Odsetki
3. Kary umowne
4. Zlecenie windykacji
5. Doniesienie do prokuratury
6. Ujawnienie zadłużenia - triki na dłużników
7. KRD

 Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi licencjonowany prywatny detektyw specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Od kilku lat zawodowo związany z windykacją. Przeszedł praktycznie wszystkie etapy windykacji - od call center, po obsługę windykacyjną holdingu spółek kapitałowych. Obecnie poza prowadzeniem działalności detektywistycznej zajmuje stanowisko pełnomocnika zarządu ds. windykacji w holdingu spółek kapitałowych posiadających kilka biurowców na terenie Warszawy. 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, burza mózgów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT