Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Wystąpienia publiczne i prezentacja biznesowa w PPT

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest „szyte na miarę”. Przed szkoleniem trener poświęca od 10 do 12 godzin na analizę dostępnych w sieci materiałów, nagrań z konferencji i wystąpień publicznych. Analizuje też wizerunek uczestników, aby dopasować do nich ćwiczenia.

Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia trener pokaże jak to zrobić. Sprawdzi i poprawi umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą mogli sami ocenić swoje błędy. Pan Maurycy Seweryn pokaże jak je wyeliminować. Każdy uczestnik otrzyma od niego informację zwrotną na temat swojej prezentacji i indywidualny zestaw ćwiczeń.

Po tym szkoleniu uczestnicy stwierdzą, że wystąpienia przed publicznością nie są trudne, niezależnie od tego, czy jest to posiedzenie zarządu, rady nadzorczej, konferencja, kongres, gala i wręczenie nagród „Gazela Biznesu 2016”, bankiet, targi, czy narada ze współpracownikami. Wystarczy zastosować się do konkretnych zasad i stosować ćwiczenia, które będą podstawą szkolenia.

 

Do szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną z indywidualnym zestawem ćwiczeń. Trener może przećwiczyć z uczestnikami nagranie tzw. „setki” dla mediów.

 

Korzyści dla uczestnika to:

- podniesienie umiejętności przemawiania i prezentowania biznesowego z wykorzystaniem PowerPoint

- wyeliminowanie strachu przed wystąpieniem publicznym

- opanowanie sztuki ciekawego i skutecznego prezentowania

- sprawdzenie umiejętności przemawiania,

- przygotowanie się do występowania przed kamerą telewizyjną, w mediach firmowych.

 

 

Ramowy program szkolenia

 

BLOK I - WIZERUNEK prezentera

Dopasowanie autoprezentacji i stylu wystąpień publicznych do odbiorców.

 • Jak obecnie mnie widzą? Analiza przygotowana przez trenera na bazie dostępnych w sieci materiałów.
 • Budzenie sympatii – niewerbalny kod otwartości i szczerości.
 • Wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na audytorium. Jak odbierane są elementy komunikacji niewerbalnej:

- garderoba, w tym buty i krawat – wpływanie kolorem i stylem na wizerunek.

- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia,

- oprawa oczu,

- ułożenie głowy,

- uśmiech i inne mimiki twarzy,

- karnacja,

- kolor, fryzura i długość włosów,

- dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci

- sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi

 

BLOK II - WRAŻENIE

Sposób zachowania podczas prezentacji i wystąpienia

Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do zejścia ze sceny. Jak wpływać na wizerunek dzięki:

- krokom i stylowi wejścia do auli

- dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku z publicznością

- wykorzystanie odległości z publicznością

- zajęciu odpowiedniego miejsca w sali lub auli przez nas i przez innych uczestników

- doborowi ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie i odbiór różnego wyposażenia podczas prezentacji)

- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,

- sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg.

 

BLOK III - PRZEMÓWIENIE

Mowa ciała mówcy.

Będą pamiętać jak wyglądasz i jak mówisz, i tylko trochę to, co mówisz. Aż 93 procent oceny rozmowy i przemówienia to komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak pokazać pewność siebie i jak stworzyć wrażenie doskonałego mówcy. Nauczą się też sygnałów, które zdradzają stres, kłamstwo, niepewność, zdradę, manipulację.

 •  Sygnały niepewności.
 • Sygnały kłamstwa.
 • Sygnały stresu.
 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Gestykulacja podczas przemówienia i rozmowy.
 • Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.
 • Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka.

Mowa niewerbalna audytorium.

 • Co oni myślą, gdy przemawiam?
 • Wystąpienie to proces – jak z monologu zrobić dialog.

Każdy się stresuje. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak opanować lub ukryć tremę.

 • Po czym publiczność poznaje tremę.
 • Zakłócenie ruchu i motoryki podczas przemówienia:

- drżenie dłoni i głosu.

- suchość w ustach.

- Kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia.

 • Zakłócenia mowy podczas przemówienia.
 • Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.
 • Tricki dobrego prezentera.

 

BLOK IV Magia głosu i słów

Magia głosu

 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu.
 • Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym.
 • Prawidłowa emisja głosu.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.
 • Głos perswazyjny – praca nad barwą głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i akcentem.
 • Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy.

Magia słów

 • Retoryka. Jak spowodować, aby słuchali i rozumieli o co mi chodzi? Zastosowanie w praktyce:

- pytania do audytorium.

- pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją.

- historii opisującej przeszłość lub przyszłość

- anegdoty

- cytatu i przykładu znanych ludzi, analogii, porównań i przenośni

 

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA. Był PR Managerem SEKA S.A. oraz największego show motoryzacyjnego Polsce – RAGE RACE. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wybrany radnym. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców PR.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład, ćwiczenia, praca z kamerą, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT