Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Służebność przesyłu w praktyce

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych z instytucją służebności przesyłu oraz kwestiami prawa do korzystania przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości podmiotów trzecich.

Po szkoleniu jego uczestnicy posiadać będą pełną wiedzę w zakresie roszczeń, jakie przysługują stronom w przypadku posadowienia na nieruchomości urządzeń infrastruktury przesyłowej. Adresaci szkolenia dowiedzą się również jak wygląda praktyczny etap dochodzenia takich roszczeń.

 

Adresaci szkolenia

Przedsiębiorstwa przesyłowe, prawnicy, właściciele nieruchomości, na których posadowione są urządzenia infrastruktury przesyłowej. 

 

Program szkolenia

  1. Omówienie regulacji prawnych związanych z prawem przedsiębiorstw przesyłowych do korzystania z nieruchomości podmiotów trzecich,
  2.  Omówienie poszczególnych roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości, na których posadowione są urządzenia infrastruktury przesyłowej,
  3. Omówienie praktycznych sposobów regulowania sytuacji prawnej urządzeń infrastruktury przesyłowej oraz dochodzenia roszczeń przez właścicieli sieci (w tym: przykłady, czas, koszty).

 

Informacja o prelegencie

Specjalista w zakresie służebności przesyłu oraz zagadnień związanych z korzystaniem przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości podmiotów trzecich. Od 2011 roku stale obsługuje duże przedsiębiorstwo przesyłowe. Jest autorem szeregu publikacji prasowych związanych ze służebnością przesyłu. Przedstawiane przez niego zagadnienia prawne były przedmiotem późniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT