Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest przygotowanie Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.

 

 Ramowy program szkolenia

1.Nadzór nad warunkami pracy,
2.Działalność SIP na rzecz poprawy warunków pracy,
3.Status prawny społecznej inspekcji pracy,
4.Uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy,
5.Kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, bhp oraz technicznego bezpieczeństwa pracy,
6.Udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym,
7.Formułowanie zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Informacje o prelegencie
Radca prawny, Starszy inspektor pracy specjalista w dziale prawnym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie (zatrudnienie w Inspekcji od 1997 r).Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie (ponad 12 lat) w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa pracy. Wykładowca  prawa pracy oraz prawa gospodarczego na wyższej uczelni, Ekspert z zakresu prawa pracy na portalu internetowym INFOR .P.Uczestnik wielu szkoleń i seminariów naukowych związanych  z prawem pracy,  tematyką  prawnych aspektów oddelegowania pracowników do pracy za granicą organizowanych przez Ośrodek Kształcenia PIP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Stały uczestnik szkoleń z różnych dziedzin prawa organizowanych przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: metody aktywizujące (przykłady, prezentacja multimedialna, dyskusja, filmiki, case studies).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT