Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Przestępstwa gospodarcze

Kategoria: Prawne

Niektórzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych posuwają się do dokonywania przestępstw. Ich ofiarą może paść każda osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółkę. Dlatego celem naszego szkolenia jest aktualizacja wiedzy w przedmiocie przestępstw na szkodę wierzyciela, nabycie umiejętności skutecznego zabezpieczania się przed nadużyciami ze strony dłużników oraz skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dłużników. Adresatami szkolenia są przede wszystkim: właściciele przedsiębiorstw, osoby, które zajmują się odzyskiwaniem należności: pracownicy działów windykacji i księgowości, negocjatorzy z firm windykacyjnych, handlowcy, osoby, które zajmują się zabezpieczaniem umów handlowych.

 

Program szkolenia

Gdyby rzeczywiście przestępstwa gospodarcze były marginalnym problemem, to po co w Policji funkcjonowały by specjalne wydziały do walki z nimi?

Wbrew obiegowej opinii przestępcy również myślą. Myślą i szacują: Za zabójstwo grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nawet gdyby na takim czynie udało się zarobić, to wydawanie pieniędzy może być mocno odległe w czasie, lub niewykonalne. Natomiast za największe nawet przestępstwo gospodarcze grozi w najgorszym wypadku co najwyżej kilka lat. Wiele rozstrzygnięć sądowych kończy się niskimi wyrokami, lub uniewinnieniem. Natomiast po wyjściu na wolność można spokojnie wydawać zakamuflowaną wcześniej gotówkę. Prawo zakazuje powtórnego skazania za to samo przestępstwo. Wybór nie jest chyba specjalnie trudny? Co pozostaje - obmyślić schemat i ZNALEŹĆ OFIARĘ.

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ?

Dowiedz się jakie są najczęstsze mechanizmy popełniania przestępstw w obrocie gospodarczym i jak nie paść ich ofiarą. Znaczną grupę stanowią przestępstwa przeciwko wierzycielom (ukrywanie lub przenoszenie majątku tak, aby utrudnić zaspokajanie roszczeń wierzyciela). 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi licencjonowany prywatny detektyw specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Od kilku lat zawodowo związany z windykacją. Przeszedł praktycznie wszystkie etapy windykacji - od call center, po obsługę windykacyjną holdingu spółek kapitałowych. Obecnie poza prowadzeniem działalności detektywistycznej zajmuje stanowisko pełnomocnika zarządu ds. windykacji w holdingu spółek kapitałowych posiadających kilka biurowców na terenie Warszawy. 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT