Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Work life balance w pracy Nadleśnictwa

Kategoria: Sektor publiczny

Metody szkoleniowe

Szkolenie poprowadzone zostanie w głównej mierze warsztatowo, z zastosowaniem nowoczesnych technik pobudzających myślenie kreatywne i angażujących uczestników do aktywnego udziału w zajęciach.

 

Wszystkie moduły będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi uczestników. W zależności od tematyki realizowanego modułu szkoleniowego, wykorzystywane będą takie metody aktywizujące jak: studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, dyskusja moderowana, wykład interaktywny, dyskusje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień 1 – 8h dydaktycznych

 1. Sekretariat  „Wizytówką oraz sercem Nadleśnictwa”.
 • Miejsce i rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa,
 • Na czym polega profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu?
 1. Kultura pracy
 • Employer Branding w codziennej pracy Nadleśnictwa
 • Jak rozkodować dress code? Rola i znaczenie wyglądu zewnętrznego
 • Wykorzystywanie zasad savoir-vivre w pracy sekretariatu
 • Przyjmowanie gości, delegacji, korespondencja grzecznościowa, organizacja poczęstunku
 1. Przyjęcie i obsługa klienta.
 • Powitanie, przedstawienie, tytułowanie gości Nadleśnictwa
 • Zasady pierwszeństwa,
 • Kilka słów o proksemice – czyli jak zachować strefy dystansu
 • Asertywna odmowa, czyli jak chronić czas przełożonego
 1. Obsługa telefoniczna
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Emocje też słychać, czyli pierwsze wrażenie i przekaz niewerbalny w rozmowie telefonicznej
 • Przygotowanie do rozmowy telefonicznej,
 • Sporządzanie notatek,
 • Przełączanie rozmowy,
 • Oddzwanianie ,
 • Telefon głośnomówiący,
 • Sekretarka automatyczna
 1. Korespondencja w Nadleśnictwie
 • Jak dobrze zredagować pismo?
 • Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe, inne pisma
 • Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie oraz obieg korespondencji
 • Korespondencja e-mail
 • Pięć wyrazów, które osłabiają przekaz Twoich maili

 

Dzień 2 – 8h dydaktycznych

 

 1. Work life balance
 • Dystraktory wewnętrzne i zewnętrzne oraz ich wpływ na organizację pracy sekretariatu
 • 10 przykazań work life balance
 • Przestań robić to co robisz, zacznij robić to co ważne, czyli jak zawładnąć sobą w czasie
 • Macierz Eisenhowera jako sposób efektywnego planowania czasu
 • Tworzenie i zastosowanie matrycy Einsenhowera
 1. Motywacja w pracy
 • Wyznaczanie sobie celów i sposobów ich realizacji,
 • 7 oznak przepracowania
 • Szybkie techniki osłabiania skutków „złego” stresu”
 • Celebrowanie drobnych sukcesów
 1. Główne grzechy w pracy w sekretariacie
 • Podstawowe błędy poznawcze popełniane w ocenie innych ludzi i ich wpływ na relacje z nimi,
 • Komunikaty niewerbalne (ton głosu, mimika, postawa)

 

Sylwetka prelegenta: Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej kierunek Pedagogika (2002 rok) oraz Akademii Marynarki Wojennej kierunek Pedagogika Przysposobienie Obronne i Politechniczne (2000 rok). Trenerka współpracująca ze znanymi ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju. Autorka kilkudziesięciu programów, skryptów i prezentacji szkoleniowych,  które wykorzystuje podczas szkoleń prowadzonych osobiście oraz z których korzystają współpracujący z nią trenerzy. Jej zainteresowania to komunikacja interpersonalna w środowisku pracy, mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów przeciwdziałania tym zjawiskom w konkretnych grupach zawodowych. W kursach i szkoleniach organizowanych przez nią w 2015 i 2016 roku wzięło udział prawie 600 osób z całego kraju, z czego kilkadziesiąt osób skorzystało z jej fachowej wiedzy w ramach szkoleń z zakresu obsługi biura, kompetencji miękkich, redagowania pism i administrowania dokumentacją w firmie oraz zajęć poświęconych aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie, a ponad 400 wzięło udział w szkoleniach poświęconych przeciwdziałaniu mobbingowi w środowisku pracy, realizowanych cyklicznie w nadleśnictwach na terenie całego kraju.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT